Οι καλύτερες πρακτικές στην ανάθεση συγγραφής άρθρων για την Βικιπαίδεια ως εργασία για φοιτητές

In English: Best practices in assigning Wikipedia articles as coursework to students

Οι καλύτερες πρακτικές στην ανάθεση συγγραφής άρθρων για την Βικιπαίδεια ως εργασία για φοιτητές είναι μια εισαγωγή στη χρήση της Βικιπαίδειας ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Όπως αποδείχθηκε από την Πρωτοβουλία Δημόσιας Πολιτικής, το πιλοτικό εγχείρημα για τη χρήση της Βικιπαίδειας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχουν πολλά οφέλη από την εμπλοκή των φοιτητών σε μία συνεργατική κοινότητα όπως η Βικιπαίδεια.

Γιατί η χρησιμοποίηση της Βικιπαίδειας ως προσθετικής εργασίας είναι οφέλιμη για τους φοιτητές;
Σε σχέση με τις παραδοσιακές γραπτές εργασίες, η αξιοποίηση της Βικιπαίδειας έχει πολλά πλεονεκτήματα. Οι φοιτητές:
 • εμπλέκονται σε έναν ζωντανό διάλογο με μια κοινότητα συντακτών και για αυτό ενεργούν πιο υπεύθυνα για την εργασία τους συνολικά
 • κάνουν συνεισφορές που είναι πιθανόν να συνεχίσουν να βελτιώνονται από άλλους χρήστες, μετά το τέλος του εξαμήνου
 • βελτιώνουν την ικανότητά τους να γράφουν τεκμηριωμένα και με παραπομπές, ώστε να μην μπορούν να αμφισβητηθούν οι απόψεις τους από άλλους χρήστες
 • βελτιώνουν την ικανότητά τους να σκέφτονται κριτικά και να ελέγχουν την ορθότητα των πηγών
 • μαθαίνουν να λειτουργούν σε ένα συνεργατικό περιβάλλον που διέπεται από κανόνες και πολιτικές αλλά και ανθρώπινες σχέσεις
 • κατανοούν πως γράφονται τα άρθρα της Βικιπαίδεια. Αυτό τους βοηθά να κατανοήσουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιούν ακαδημαϊκά την Βικιπαίδεια
 • καλλιεργούν την ψηφιακή τους εγγραμματοσύνη (κάτι που μπορούν να αναφέρουν στο βιογραφικό τους)
 • κατανοούν ότι δεν υπάρχουν μόνο για να καταναλώνουν γνώση, μπορούν και να την παράγουν
Γιατί η χρησιμοποίηση της Βικιπαίδειας ως προσθετικής εργασίας είναι οφέλιμη για την κοινότητα της Βικιπαίδειας;
Η κοινότητα οφελείται γιατί:
 • δημιουργείται περιεχόμενο;
 • περισσότεροι άνθρωποι καλλιεργούν συντακτικές ικανότητες στην Βικιπαίδεια και μπορούν να γίνουν μακροπρόθεσμοι συντάκτες; και
 • περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν τον τρόπο που γράφεται η Βικιπαίδεια και την αξιοπιστία της και μπορούν να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό της με πιο ενήμερο τρόπο.
 • η ιδέα της ανοιχτότητας και της συνεργατικής δημιουργίας μεταφέρεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Γιατί η χρησιμοποίηση της Βικιπαίδειας ως προσθετικής εργασίας είναι οφέλιμη για τον Καθηγητή;
Ο Καθηγητής κερδίζει με πολλούς τρόπους από την αξιοποίηση της Βικιπαίδειας στην εκπαίδευση, και συγκεκριμένα:
 • λαμβάνει βοήθεια στη διδασκαλία του από την κοινότητα των χρηστών.
 • έρχεται σε άμεση επαφή με ένα νέο παράδειγμα συνεργατικής δημιουργίας.
 • μπορεί να συνεργαστεί με άλλου Καθηγητές στον τομέα του για τη συνεργατική δημιουργία περιγράμματος μαθημάτων.
 • συμμετέχει στη συνδιαμόρφωση του εγχειρήματος της Βικιπαίδειας και στην προαγωγή της Ελληνικής εγκυκλοπαίδειας
Σχέδιο δράσης (απολύτως προαιρετικό-προς διεκόλυνση των εκαπιδευτικών)
Φάση Α': Προαπαρασκευαστική 1. Ανεύρεση χρηστών της κοινότητας που μπορούν να σας βοηθήσουν (Αγορά)
2. Στοχοθεσία για τους μαθητές. Αξιοποιήστε την εμπειρία των χρηστών για να ελέγξετε εάν οι στόχοι είναι πραγματοποιήσιμοι.
3. Δημιουργία σχεδίου εργασίας / χρονοδιαγράμματος / λίστα με καθήκοντα ή άρθρα
Φάση Β': Μάθημα 4. Εξοικείωση με τη Βικιπαίδεια. (Αν προσκαλέσετε κάποιον ομιλητή εκτός του ιδρύματός σας, θα δημιουργηθεί πιο θετικό κλίμα)
5. Εκτέλεση και παρακολούθηση όλων των φάσεων και λειτουργία στη Βικιπαίδεια (ενθάρρυνση, επίλυση προβλημάτων κτλ)
Παραδείγματα Παράδειγμα Α: Παράδειγμα Β: Παράδειγμα Γ:
Φάση Γ': Συμπεράσματα 6. Αξιολόγηση του εργαστηρίου (λήξη μαθήματος, ανατροφοδότηση από μαθητές κτλ)

Δείτε επίσης

edit

Περισσότερες πληροφορίες

edit