WikiArS/assignments/Evolució del relleu terrestre


This is an assignment created by that gives orientation and references to create an image or file that is necessary for Wikipedia or for some Free Knowledge project.

Assignment: Il·lustració didàctica sobre l’evolució del relleu terrestre

 • Type of resource: Il·lustració didàctica
 • Associate wikiprojects:
 • Scope: Geology
 • Allocated to:
  Not yet
 • Status:
  NoN Not done


Assignment language:ca

Briefing

Fer una il·lustració divulgativa sobre l’evolució del relleu terrestre mostrant la interacció entre processos profunds a l’escorça i mantell terrestre i els processos superficials com la erosió, la pluja, etc.

El relleu de la terra, les seves muntanyes, valls, conques i planes, és el resultat de la interacció entre processos d’escales temporals i espacials molt diversos, des de l’erosió de la superfície del planeta fins als moviments de plaques tectòniques i del mantell magmàtic que hi ha a sota, des de terratrèmols que duren segons fins col·lisions continentals que duren desenes de milions d’anys.

Es tracta de fer il·lustracions didàctiques, esquemàtiques i en perspectiva 3D, que expliquin els processos que formen entitats geològiques com ara un orogen o una conca sedimentaria.

La il·lustració servirà per diversos articles de Wikipedia com ara Evolución del relieveErosió, OrogénesisCuenca de antepaísFlexión litosféricaSlab pull, Subducció, o Isostasy. En principi es tractarà d’un bloc-diagrama 3D que mostri els processos que intervenen en aquests conceptes geològics). Comptaràs amb material de referència, exemples i l'assessorament per fer-ho.

Specifications

El nombre d'il·lustracions dependrà del temps de dedicació i de si és un projecte individual o d'equip. També de si es troba una manera de representar tots el elements en una única il·lustració amb diferents vinyetes (insets) o si s’ha de separar en diferents imatges.

Des de l'assessorament científic es donaran indicacions, pautes i imatges de referència per poder-ho fer.

Coses que convindria representar:

 • Subducció d'un continent sobre l'altre; escorça inferior/superior; com s'aixafa
 • Falles des del punt S; representar amb línies
 • Precipitació (pluja) més a un costat que a l'altre (representar uns núvols plovent); indicar vent amb fletxa
 • Conques sedimentàries amb sediments
 • Rius (transport de massa orogen, sediments) i llacs
 • Forebulge (F)

Sources and references

Il·lustracions, esquemes i explicacions en publicacions científiques i divulgatives.

Il·lustracions de referència sobre magmes i fluids propi Wikimedia Commons i en enciclopèdies visuals i llibres de text.


Reference images by style

Les imatges següents són indicatives de diverses solucions gràfiques adoptades en representacions geològiques a Wikipedia.

En la imatge a representar es busca una aproximació combinada d'esquema i de representació naturalista. Les muntanyes poden tenir un tractament naturalista proper al fotorealisme, amb textures i si es considera convenient ombres. La part de sota l'escorça pot ser menys naturalista, buscant la distinció entre capes i elements a través del color i les textures diferenciadores.

A més del dibuix representatiu caldrà fer servir signes com ara fletxes (per indicar direcció del vent o del moviment tectònic), línies (per indicar les falles), punts (per indicar el punt S) i anotacions. Seria interessant publicar una imatge sense anotacions i una altra amb anotacions o bé escrites o bé amb lletres (perquè pugui servir per diverses llengües).

El referent gràfic per fer aquest encàrrec hauria de ser el de les enciclopèdies visuals didàctiques i divulgatives.

Format

If you create the illustration on paper:

 • Recommended minimum size: DIN A5 (landscape, horizontal). Photographs of illustrations must be studio photographs. Scans of illustrations must be high-quality, sharp and high-resolution.
 • Digitized PNG files must not be compressed.

If you create the illustration as a bitmap:

 • Approximate minimum size of the file to be published: 1800 x 1270 pixels (more than 2 Mpx). Approximate recommended size: 2500 x 1764 (more than 4 Mpx). More is better.
 • Maximum file size: 100 MB.

If you create a vector graphic (preferable), use the standard SVG format.

Image display guidelines:

 • Approximate image display dimensions on description page: 718 x 500 pixels.
 • Approximate image display dimensions in a Wikipedia article: 500 x 348 pixels.

Keep in mind the approximate display dimensions to ensure that the illustration has an appropriate level of detail for its publication context.

Potential advisers

Experts or knowers of this knowledge area that are available to guide the graphic creator, oversees the process of creation and supervise the image before to publish.

 • Daniel García Castellanos, geofísic del ICTJA-CSIC