This page is a translated version of the page Education and the translation is 50% complete.


Meta-Wiki logo
This page has been moved to Education on Meta-Wiki.

Any modifications or additions to this page should be made on Meta-Wiki instead.#EduWiki

हामी विश्वास गर्छौंकी विकिपीडिया र यसको भातृ परियोजनाहरु शिक्षासंग सम्बन्धित छ । जब सबै उमेरका विद्यार्थीहरू विकिमीडिया परियोजनाहरूमा उनीहरूको शिक्षाको एक अंशको रूपमा योगदान गर्छन्, तब तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण २१ औं शताब्दी सीपहरू हासिल गर्दछन् । शिक्षा र विकिमेडिया आन्दोलन बीचको सम्बन्ध प्रबर्द्धन गरेर हामीसँग हाम्रो लक्ष्य साकार गर्ने उत्तम अवसर छ कि सबै ज्ञानको योग निःशुल्क रूपमा संसारका सबैमा पहुँचयोग्य हुनेछ ।

Join the education mailing list and connect with our community of Wikimedians and educators.
Subscribe to the education newsletter and see how we are transforming education together.


  - - -