Basiskennis voor docenten

This page is a translated version of the page Instructor Basics education brochure and the translation is 100% complete.

Die is een tekst van de Wikipedia Onderwijsprogramma-brochure Instructor Basics: How to use Wikipedia as a teaching tool, herzien einde 2013.

Basis voor docenten: hoe Wikipedia gebruiken als een hulpmiddel.

text

page 1 (cover)

 

Basiskennis voor Docenten : Hoe Wikipedia te gebruiken als een leermiddel

De Wikimedia Foundation, Wikiducation.Be-project - Wikimedia Belgium

page 2

Wikipedia is een vrij toegankelijke online encyclopedie waaraan iedereen kan bijdragen. Wikipedia staat wereldwijd op de vijfde plek in de lijst van meest bezochte websites. Wikipedia wordt door alle studenten en leerlingen gebruikt voor hun studiewerken. Wereldwijd maken ook vele docenten gebruik van Wikipedia als een leerinstrument in hun lessen. In deze brochure brengen we een overzicht van hun inzichten en ervaring om u te helpen op welke wijze u Wikipedia kunt gebruiken in uw lesopdracht.

De brochure is verdeeld in 3 delen:

Lesopdrachten planning

Leer de belangrijkste gedragsregels op Wikipedia, en krijg meer informatie over het lesopdrachten die uw studenten aanzetten om zelf bij te dragen aan Wikipedia, zoals lesopdrachten of huistaken.

Gedurende het school- of academiejaar (of semester)

Leer de structuur kennen van een kwalitatief goed Wikipedia-artikel, hoe studenten artikels kunnen verbeteren, suggesties wat er in een Wikipedia-lab sessie moet worden besproken, en hoe men omgaat met de gemeenschap van Wikipedianen.

Na het school- of academiejaar (of semester)

Bekijk een voorbeeld van een module voor het beoordelen voor Wikipedia-lesopdrachten die succesvol door andere lesgevers is gebruikt.

page 3

Planning van de lesopdrachten

Begrijp de gedragcodes

Sinds de start van Wikipedia in 2001 heeft de gemeenschap van Wikipedianen - dat zijn de vrijwillige bijdragers - een reeks van gedragscode ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat Wikipedia zo betrouwbaar en bruikbaar mogelijk gemaakt wordt. Elke lesopdracht moet dus ook rekening houden met die gedragsregels. Het begrijpen van deze hoekstenen (de zuilen) van Wikipedia is belangrijk bij het ontwikkelen van lesopdrachten, die zowel beantwoorden aan uw leerdoelstellingen en die ook bijdragen aan en verbeteringen zijn van de in houd van de Wikipedia encyclopedie.

Rechtenvrije inhoud
 

Het werk dat studenten bijdragen aan Wikipedia is vrij beschikbare inhoud, en wordt onderdeel van de inhoud van Wikipedia. Die inhoud mag verder aangepast en hergebruikt worden onder een rechtenvrije licentie. Alle teksten moeten origineel werk zijn. Neem geen inhoud over door knip- en plakwerk van een andere bron.

— User:Lechatjaune

foto CC BY-SA 3.0 van User:Lechatjaune

Neutraal standpunt
 

"Alle inhoud op Wikipedia wordt geschreven vanuit een neutraal standpunt. Wikipedia is niet de plek om een debat of pleidooi te houden. Alle informatie moet op een accurate en verifieerbare wijze worden voorgesteld, zonder vooringenomenheid, desnoods door alle verschillende invalshoeken en meningen (gepubliceerd door betrouwbare bronnen) te belichten. Alle meningen over een onderwerp moeten beschreven worden, argumenteren voor de ene of de andere is niet gepast in een encyclopedie."

— User:GorillaWarfare

foto CC BY-SA 3.0 door User:GorillaWarfare

Relevantie
 

We gebruiken het concept van encyclopedische relevantie om te bepalen of het onderwerp wel een artikel waard is in de encyclopedie. In het algemeen beschouwen we een onderwerp relevant als een derde partij het onderwerp in een betrouwbare bron heeft opgenomen. Als studenten een nieuw artikel beginnen, moeten ze dus eerst verschillende betrouwbare bronnen vinden en raadplegen over het onderwerp voor ze aan een artikel beginnen.

— User:Mohamed Ouda

foto CC BY-SA 3.0 door User:Faris knight

Betrouwbare bronnen
 

De meest betrouwbare bronnen op Wikipedia zijn bronnen die gekend zijn dat ze hun bronnen controleren, zoals academische publicaties, peer-review academische tijdschriften en internationale kwaliteitspers. Vermijd het citeren van blogs, persberichten en andere minder formele bronnen. Uw studenten moeten leren gebruik te maken van bronnen in de mainstream eerder dan alleenstaande studies of dubieus randwerk.

— User:Mariana Jó

foto CC BY-SA 3.0 van User:Mariana Jó

Ga uit van goede wil
 

Iedereen die Wikipedia bewerkt, dus ook de studenten, moeten uitgaan van goede wil wanneer er interactie is met andere Wikipedianen. Dat houdt in dat men elkaar met respect behandelt, en dat iedereen dezelfde doelstelling nastreeft: de inhoud van Wikipedia verbeteren. We stellen vriendelijk gedrag dan ook ten zeerste op prijs, ook als het onderwerp controversieel is. Houdt steeds voor ogen om bij discussies over de inhoud en niet de persoon te discussiëren, wees terughoudend en doe geen persoonlijke aanvallen.

— User:Mike Christie

foto CC BY-SA 3.0 van User:Mike Christie

page 4

Planning van de lesopdrachten

De lesopdracht ontwikkelen

Wikipedia biedt talloze mogelijkheden voor het uitwerken en ontwikkelen van lesopdrachten, gebaseerd op uw leerdoelstellingen. Houdt de studenten hun vaardigheden en het niveau van hun vaardigheden in uw achterhoofd om te bepalen in welke mate studenten moeten bijdragen aan Wikipedia, en hoeveel tijd er tijdens de les kan worden besteed aan de lesopdracht.

In deze brochure bespreken we de lesopdracht die studenten een (nieuw) artikel te schrijven in het kader van het cursus onderwerp, een van de meest voorkomende door docenten gebruikte lesopdrachten.

Lesopdracht : schrijf een artikel

In de lesopdracht "schrijf een Wikipedia artikel" is het de bedoeling dat een student een bestaand artikel uitbreid of een onbestaand artikel aanmaakt over een met de cursus gerelateerd onderwerp. De eerste stap is dat ze daarbij betrouwbare informatiebronnen zoeken. Gewoonlijk zullen docenten dit kaderen met een belangrijker werkstuk dat offline dient geproduceerd, waarbij de Wikipedia artikels van de studenten toelaten om hun literatuur onderzoek te evalueren.

Alternatieve lesopdrachten:

Vertaal een artikel

Vooral docenten van taalvakken vinden dit een zeer praktische lesopdracht. Studenten nemen een kwalitatief goed artikel van de taal die ze studeren maar niet bestaat op de wikipedia van hun eigen taal en vertalen het naar hun eigen taal.

Illustreer een artikel

Indien de studenten goed overweg kunnen met elektronische mediabestanden, levert dat een goeie opdracht op om Wikipedia te verbeteren zonder aan tekstschrijven te hoeven doen. In het verleden hebben studenten lokale monumenten en bezienswaardigheden gefotografeerd om artikels te illustreren, grafieken of schema's getekend om bepaalde concepten op Wikipedia te verduidelijken of videofilmpjes of geluidsfragmenten opgenomen om hetgeen artikels beschrijven met woorden te verduidelijken.

Copyediting

In Wikipedia blijven nog wel eens taal- en tikfouten achter, tenslotte schrijft niet elke bijdrager "fautloos". De studenten de opdracht geven om een of meer artikelen te verbeteren is uiteraard een goeie oefening voor taalgerichte vakken, het verbetert hun verbeter vaardigheden en laat hen kritisch nadenken over over het taalgebruik, de artikelopbouw en de wijze hoe in hun vak discipline artikelen worden geschreven.

Een andere brochure in deze serie : "Case studies : Hoe docenten lesgeven met behulp van Wikipedia", bevat weblinks naar syllabussen en lesopdrachten van docenten in gebruik overal ter wereld. We geven een beperkte lijst mee maar ga gerust eens kijken, en laat u inspireren.

https://education.wikimedia.org/casestudies

Basiskennis voor Docenten / Lesopdrachten planning

page 5

Leerdoelen

De opdracht om een artikel te schrijven beantwoord gewoonlijk aan 4 leerdoelen.

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Studenten leren een artikel te schrijven voor een divers en geïnteresseerd publiek dat bovendien een belangrijk deel van het wereldwijde online gebruikerspubliek uitmaakt. De nadruk van Wikipedia op betrouwbare bronnen , verifieerbaarheid en "geen origineel onderzoek", leert de studenten het onderscheid tussen het hanteren van een feitelijke en een overtuigende schrijfstijl, en leert hen af om docentgericht te schrijven.

Informatie en mediawijsheid

De transparantie van Wikipedia en het collaboratieve ontwikkelproces van de Wikipedia inhoud laat studenten toe om een beter inzicht te verwerven van hoe informatie is opgebouwd, geproduceerd en geconsumeerd. Het is ook een kans voor studenten om na te denken over beschikbare bronnen en hun doelmatig gebruik.

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Studenten leren om kritisch Wikipedia artikels te analyseren, en uit te maken hoe goed een artikel het onderwerp beschrijft, om te bepalen welke informatie (nog) ontbreekt en of het artikel voldoende gedocumenteerd is en met verwijzingen naar betrouwbare bronnen. In een bredere context helpt de evaluatie van Wikipedia artikels uw studenten om verschillende bronnen te evalueren, niet enkel Wikipedia. Het proces waarbij een bestaand artikel onderzocht en beoordeeld wordt, en bepalen welke informatie ontbreekt is zeer gelijklopend men het review proces dat zo belangrijk is voor wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

Door het bewerken / werken met Wikipedia leren de studenten door ervaring om collaboratief te werken, om samen te werken met een gemeenschap van actieve vrijwilligers (waaronder hun medestudenten) aan de ontwikkeling van encyclopedische inhoud. Zij zullen dan ook feedback krijgen over hun werk van anderen dan hun docenten, en moeten leren onderhandelen met andere bijdragers om tot een consensus te komen over de inhoud.

Syllabus ontwikkeling

Ervaren docenten geven aan dat het cruciaal is voor de studenten die aan Wikipedia zullen bijdragen dat zij zich de nodige basiskennis hebben met de wiki markup techniek, maar ook dat zij zich vertrouwd voelen in de Wiki gemeenschap waarin ze zullen terecht komen. Voorbereidende taken in het begin van de leerperiode zoals de voorbeelden hieronder moeten hen voorbereiden op de confrontatie met de Wikipedia omgeving. Docenten die deze inloop fase niet hadden voorzien in hun lesplan, hebben gewoonlijk slechte ervaringen met hun lesopdrachten.

Deze voorbereidende opdrachten bereiden de studenten voor op de belangrijker opdrachten door de studenten de vaardigheden aan te leren die zij later nodig zullen hebben.

De eerste oefening (huiswerk) voor de studenten is zich registreren op Wikipedia, en voor de cursus.
Tijdens de daaropvolgende les is het dan de bedoeling dat de studenten voor zichzelf een gebruikerspagina aanmaken en er een illustratie aan toevoegen uit Wikimedia Commons (de Wikipedia bewaarplaats voor media bestanden).

Geef studenten de opdracht een foto, die ze zelf hebben gemaakt, te uploaden naar Wikimedia Commons.

Geef studenten de opdracht om in hun zandbak een of meer paragrafen van een bestaand artikel te kopiëren en enkele zinnen te verbeteren zodat het artikel duidelijker wordt.

Geef de studenten de opdracht om een bronverwijzing toe te voegen aan een bestaand Wikipedia artikel, waarbij ze natuurlijk ook een bron moeten zoeken bijvoorbeeld in de bibliotheek.

Geef de opdracht aan de studenten een onderwerp/artikel te kiezen waaraan ze willen werken (eventueel uit een vooraf opgestelde lijst, maar eigen suggesties kunnen overwogen worden), waarna ze op de overlegpagina van het artikel een voorstel schrijven om een aantal bronnen of bronreferenties toe te voegen.

Geef studenten de opdracht om een aantal wijzigingen in hun zandbak voor te bereiden, en later een voorstel te schrijven in de overlegpagina van het artikel met hun wijzigingen.

Wanneer studenten deze mijlpalen hebben bereikt, zullen zich meer op hun gemak voelen om op Wikipedia te werken. Studenten hebben de neiging dingen uit te stellen, daarom zorg ervoor dat ze deze mijlpalen halen op een vrij korte termijn in het begin van de lesperiode, en voor ze echte opdrachten beginnen uitvoeren

In deze serie bestaat een brochure met een voorbeeld syllabus, lesmethode en leeropdracht die reeds door meer dan 100 docenten succesvol werd gebruikt.

https://education.wikimedia.org/syllabus Basiskennis voor Docenten / Lesopdrachten planning

page 6

Gedurende het school- of academiejaar (of semester)

Een artikel kiezen

Bepalen waaraan een student moet werken kan een zware opdracht zijn voor de docent. Sommige docenten bereiden hun lesonderwerpen grondig voor met eigen pagina's, artikels, beginnetjes, anderen gebruiken een artikelen of onderwerpen lijst en nog anderen verwachten van hun studenten dat die zelf onderwerpen voorstellen.
Als u als leerdoel stelt dat er van de studenten wordt verwacht dat zij een nieuw artikel produceren aan het van de leerperiode (eerder dan het verbeteren, aanvullen of illustreren) van bestaande artikelen, dan is het belangrijk dat uw lessenplan de studenten vertrouwd maakt met de basisprincipes van Wikipedia, de vijf zuilen, zoals encyclopedische relevantie, verifieerbare en betrouwbare bronnen, neutraal standpunt, geen origineel onderzoek en de gedragscode.

Wat maakt van een artikel een kwalitatief goed artikel?
Zorg ervoor dat u en uw studenten zich vertrouwd maken met de criteria waaraan een goed Wikipedia artikel moet voldoen, vooral in de onderwerpen die u wilt behandelen, zodat de studenten weten welke secties zijn verondersteld worden bij te dragen. De meeste studenten zullen nog nooit hebben stilgestaan bij de structuur van een encyclopedisch artikel, dus is het noodzakelijk dat hiervoor de tijd in de les wordt genomen om deze structuur te verduidelijken.

Do's en don'ts : wat wel te doen

 • Vraag de studenten een onderwerp te kiezen waarover veel literatuur en documentatie beschikbaar is, en waarover in Wikipedia geen artikel of slechts beginnetjes bestaan. Dat is voor de beginnende studenten de beste uitgangssituatie.
 • Zoek naar korte artikels de zgn. "beginnetjes", je kan op op de overlegpagina zien wat verder de status en de beoordeling is van het artikel.
 • Zoek ook op diverse varianten, schrijfwijzen of synoniemen of onderwerpen van een hogere orde : bijvoorbeeld als het over scheepsmotoren gaat, zoek dan zowel bij motoren als bij schepen, maar kijk ook bij aandrijving en kijk hoe de motoren of aandrijving bij andere voertuigen als treinen, vrachtwagens of vliegtuigen worden beschreven.

Do's en don'ts : wat vooral NIET te doen

 • Vermijdt vooral om brede onderwerpen (bijvoorbeeld "het recht") aan te passen. Vele van deze artikelen zijn ondertussen gegroeid tot een ruime mate van volwassenheid, (de zgn. "Uitgelichte artikels"). Hier is het moeilijk om nog effectief verbeteringen aan te brengen.
 • Blijf weg van de controversiële onderwerpen, die gewoonlijk ook open liggen in het maatschappelijke debat. Deze onderwerpen leiden ook dikwijls tot hevige discussies en bekvechterij. Dit is ook een van de redenen waarom sommige bijdragers gedesillusioneerd wegblijven. Dit is niet de omgeving waarin je studenten onbegeleid wil laten ronddwalen.
 • Vermijd ook onderwerpen waarvan er slechts beperkte documentatie of literatuur beschikbaar is. Studenten moeten in het begin gemakkelijk encyclopedische relevantie en verifieerbaarheid kunnen aantonen door hun bronnengebruik en de aangebrachte bronverwijzingen.
 • Begin geen artikelen die op een essay of paper lijken, een titel als "De effecten van de bankencrisis 2008 op het Economische weefsel van de Brusselse regio" wordt door de gemeenschap als ongepast gezien, "De Belgische bankencrisis 2008" vind men al gek genoeg.

Basiskennis voor Docenten : Gedurende de lesperiode

page 7

 

De structuur van een Wikipedia artikel

Een kwaliteitsartikel is het resultaat van een goeie structuur, encyclopedische inhoud, en een actieve samenwerkende groep.

De inleiding

De inleiding moet de sleutelelementen van het onderwerp weergeven. De inleiding heeft geen titel (kopje). De eerste zin van de inleiding geeft de definitie van het onderwerp

Infobox

Vele artikelen (met een gelijkwaardige inhoud, bijvoorbeeld auto's) hebben een infobox, die de eigenschappen van het onderwerp van het artikel beschrijft. Het makkelijkste is om een gelijkaardige artikel te zoeken (een ander merk/model van auto) en daaruit de infobox te kopiëren en aan te passen.

Het centrale deel van het artikel (de body)

De skeletstructuur van het artikel wordt gemaakt door kopjes van verschillende niveaus. Bijvoorbeeld over een stad kan men praten over de geografische locatie, het historische verleden, de demografie, de economische activiteit, de bezienswaardigheden en het toeristisch belang. Artikels over gelijkaardige onderwerpen geven ook aan wat de gemeenschap en de lezer verwachten van een artikel over een stad.

Afbeeldingen

Rechtenvrije beelden kunnen aan Wikipedia artikels worden toegevoegd.

Toevoegingen en voetnoten

Na de body van het artikel komt er meestal een sectie met bijkomende informatie, onder het kopje "Zie ook", boeken, tijdschriften en archieven. Websites worden opgelijst onder Externe links. De bronnen en bronverwijzingen, alsook de voetnoten komen onder Noten en referenties.

page 8

Gedurende het school- of academiejaar (of semester)

Studenten de basiskennis over Wikipedia bijbrengen.

Wij adviseren om bij de aanvang van de lesperiode studenten een inleiding te geven over de basiskennis Wikipedia gebruik.
Vele docenten ondervinden dat hun toegang via de internet verbinding van de school tot Wikipedia beperkt is. Vele scholen worden dan ook geblokkeerd omdat er vanaf hun IP-adressen misbruik wordt gemaakt van Wikipedia. dat kan gaan van geklieder tot regelrecht vandalisme en cyberpesten. Problemen die door de vrijwillige administratoren van Wikipedia regelmatig moeten worden aangepakt.
Het verdient dus aanbeveling dat de studenten wordt geleerd hoe om te gaan met Wikipedia, opzoeken bewerken en het hergebruik van de inhoud van Wikipedia. Meer dan een docent heeft al de opmerking moeten maken dat studenten de "klik hier voor meer informatie" link niet mogen kopiëren in hun werkstukken...
Ook het maken van een werkstuk voor school is anders dan het schrijven voor Wikipedia.

Zorg dat er tijd en mogelijkheden zijn voor de studenten om op school gebruik te maken van bijvoorbeeld computerklassen, workshops zodat de studenten zelf hands-on werken, fouten kunnen maken en onmiddellijk vragen kunnen stellen in een veilige omgeving, dergelijk workshops kunnen 2-4 uur duren.

Wikipedia Belgium biedt daarbij ondersteuning aan, via het Wikiducation Belgium platform. er zijn zowel online als offline vrijwilligers die u kunnen helpen.

Tips over de onderwerpen die zeker moeten besproken worden

 • Vette en cursieve tekst
 • Kopjes maken
 • Subsecties bewerken
 • Lijsten, bolletjes of genummerde lijsten
 • Links maken
 • Referenties en bronverwijzingen invoegen
 • Een zandbak maken
 • Het onderscheid tussen artikelen, overlegpagina's en gebruikerspagina's
 • Gebruik van overlegpagina's

Er is ook een zelfstudie programma beschikbaar dat de studenten zelfstandig kunnen doornemen in hun eigen tijd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/WP:Snelcursus

De eerste oefening (huiswerk) voor de studenten is zich registreren op Wikipedia, en voor de cursus. Hiervoor is op de NL-wikipedia een wizzard opgezet WP:Start, en bestaat een aanpasbare infofiche waarin de docent zijn cursus gegevens kan toevoegen. Geef ook de opdracht om de Wikipedia richtlijnen over gebruikersnamen te lezen en na te denken over de wenselijkheid van hun anonimiteit. Bovendien levert deze huiswerk taak 2 onmiddellijke voordelen op : praktisch dat de beperkingen voor het op korte tijd aanmaken van gebruikersnamen vanaf eenzelfde plek, niet in het gedrang komen; en dat de studenten van bij de start in een of meer wikimetrics cohorten kunnen worden geplaatst.

Hoe een Wikipedia bijdrage verschilt van een verhandeling of een essay.

Schrijven voor Wikipedia vereist zeker enkele aanpassingen van de studenten :

Feitelijke inhoud beschrijven, niet overtuigend.

Eerder dan te argumenteren, moeten studenten feitelijke beschrijvingen over een onderwerp produceren, liefst verifieerbare feiten door het citeren uit of verwijzen naar betrouwbare bronnen.

Formele toon en alledaags taalgebruik

Artikelen moeten geschreven worden op een formele toon, het taalgebruik moet gemakkelijk te begrijpen zijn. Wikipedia is niet de plek voor studenten om te pronken met hun uitgebreide woordenschat. Dat betekent echter niet dat de juiste terminologie moet geschuwd worden, maar wel dat jargon vermeden of begrijpelijk uitgelegd moet worden.
Het Wikipedia publiek is een globaal publiek en het is best mogelijk dat de lezers nooit van het onderwerp gehoord hebben voor ze teksten op Wikipedia lezen. Daar moeten de studenten rekening meer houden als ze een artikel schrijven. Context en aannames (of het niet beschrijven ervan) kunnen dus soms in de weg komen te staan van de klare en duidelijke boodschap, het feitelijk beschrijven van het onderwerp.

Geen ellenlange citaten.

In sommige vakgebieden is het de gewoonte om uitgebreid te citeren uit betrouwbare bronnen,in academische geschriften of publicaties. Wikipedia's richtlijnen schrijven voor dat waar mogelijk inhoudelijke bronteksten moet geparafraseerd worden, met een bronverwijzing. Citeren wordt aangemoedigd, maar de studenten moeten de context van het citaat in hun eigen woorden beschrijven, en enkel de kerngedachte citeren, ook bij onderwerpen waarin verschillende auteurs afwijkende standpunten innemen, kan een citaat verhelderend werken maar studenten beperken zich beter tot de kerngedachte van elke auteur.

Basiskennis voor Docenten : Gedurende de lesperiode

page 9

Interactie met de gemeenschap

Samenwerken met de rest van de Wikipedia gemeenschap betekent voor de studenten het einde aan wegwerpopdrachten en het begin van hun invloed op de echte wereld.

 
 
 
 
 
 

fotos CC BY-SA 3.0 van Jelly Helm

Wikipedia gebruikers werken samen door met elkaar te communiceren op de overlegpagina's en op project pagina's. Indien een andere gebruiker wil communiceren laat hij/zij een bericht achter op jouw pagina of op die van het artikel. Het is een goed idee om die pagina's te volgen en die berichten te beantwoorden.

Wikipedianen gaan uit van het principe Ga uit van goede wil. Tot bewijs van het tegendeel, moeten we ervan uitgaan dat alle bewerkers uitgaan van dezelfde wil om de encyclopedie te verbeteren. Daarom moeten alle gebruikers op dezelfde respectvolle wijze behandeld worden.

Wanneer een artikel wordt gewijzigd, dan verwacht de Wikipedia gemeenschap dat er een kleine uitleg wordt gegeven in het vakje samenvatting boven de opslaan knop, als je slechts fouten hebt verbeterd of een referentie toegevoegd, schrijf dan gerust taalfouten verbeterd of referentie toegevoegd, zodat wie de wijzigingsgeschiedenis bekijkt, in een oogopslag kan zien wat er gebeurt is.

Etiquette

Zoals elke gemeenschap heeft er zich in de Wikipedia gemeenschap een etiquette ontwikkeld. Deze simpele richtlijnen zullen de studenten al een heel eind op weg helpen, om tussen de Wikipedianen te overleven :

Ga uit van goede wil ga ervan uit dat de andere bijdragers ook werken aan de verbetering van het project. Probeer hun standpunt te erkennen. Discussieer. Onderhandel.

› Wees voorkomend en beleefd bedenk dat het heel moeilijk is sarcasme of ironie te lezen in een tekst als de intonatie van het gesproken woord ontbreekt.

› Onderteken alle berichten op overlegpagina's met 4 tildes (~~~~), of gebruik de handteken knop op de menubalk van het bewerkingsscherm, zodat automatisch de gebruikersnaam en datum als handtekening worden toegevoegd.

› Bespreek belangrijke veranderingen aan de encyclopedie op de artikel overleg pagina.

› Bespreek artikel inhoud niet de bewerkers. Argumenteer niet met persoonlijke aanvallen.

Basiskennis voor Docenten : Gedurende de lesperiode

page 10

Na het school- of academiejaar (of semester)

Evalueren van de studenten

Het evalueren van de bijdragen en bewerkingen van studenten kan een lastige klus zijn, hoe evalueer men zowel hun bijdrage aan als hun werk over Wikipedia? Veel hangt af van de complexiteit van de lesopdrachten, het beschrijven van de wijze van evalueren kan dus de zaak transparanter maken, discussie, teleurstelling en ontmoediging vermijden. Het volgende voorbeeldschema heeft goed gewerkt voor andere docenten.

Voorbeeld evaluatie structuur

5% elke (x4)

Deelname aan inleidende Wikipedia oefeningen

10%

Deelname in het les/klas-blog of in discussie/werk sessies

10%

Peer reviews en samenwerking met (verschillende) medestudenten

50%

De kwaliteit van Wikipedia bijdragen (rekening houden met terugzetten, correcties door andere Wikipedianen, opmerkingen en discussies)

10%

Een paper

Studenten resultaat

Basiskennis voor Docenten : Na de lesperiode

page 11

Inleidende oefeningen Wikipedia gebruik

Heeft de student de 5 mijlpalen bereikt (zie pag 5) die in het lesprogramma werden vervat

Les/klasse blog of werk discussie

Docenten geven de studenten de opdracht een soort blog of agenda bij te houden, en geven regelmatig (elke week of 2-wekelijk) een aansporing in de vorm van een vraag zoals bijvoorbeeld : "in hoeverre zijn de bijdragers op Wikipedia, een zelfstandig groeiende groep en waarom? "
Dit soort opdrachten zal de studenten helpen om na te denken over de gemeenschap waarin ze zijn terecht gekomen. Het geeft de docent ook de mogelijkheid om bepaalde interpersoonlijke skills van de studenten in kaart te brengen in een andere dynamiek dan die van de klas. Het voeren van gesprekken in de klas laat ook toe het contrast te maken tussen de online groepsdynamiek en de dynamiek in de klas.

Peer reviews

Studenten moeten elkaars werk op Wikipedia beoordelen en verbeteren (gegevens die ook in de evaluatie kunnen meegenomen worden). Sommige docenten vonden het nuttig om studenten te beperken zodat 2 of 3 studenten niet steeds onder elkaar hun werk evalueren. Ook andere vormen van samenwerking zoals bronnen onderzoek kunnen helpen om samenwerking te evalueren.

Kwaliteit van de Wikipedia bijdragen

Docenten vergelijken artikelen op basis van een begin situatie en de nieuwe situatie, door gebruik te maken van de bewerkinggeschiedenis. De studenten kunnen hun wijzigingen zelf samenbundelen en ter beschikking stellen. Het is het makkelijkste overzien wanneer de studenten in hun kladblok werken en pas als de bewerking klaar is en gereviewed de nieuwe tekst naar het artikel te brengen.

Een paper maken

Docenten laten hun studenten een rapport of paper schrijven over hun ervaringen op Wikipedia. Dit werkt voor zowel de korte lesprogramma's als voor jaarprogramma's. Een variant is om in verschillende stadia ook voor de inleidende oefeningen een kort rapport te laten maken met hun ervaringen met Wikipedia, waarbij vragen horen als heb je Wikipedia reeds gebruikt, voor opzoekwerk, heb je een gebruikersnaam, heb je al bewerkingen uitgevoerd etc. Dit laat toe om hen over het verloop van de cursus hun voortschrijdende inzichten te evalueren.

Bijkomende hulpmiddelen

Voor docenten

Case studies: Hoe docenten Wikipedia gebruiken als leermiddel.

 

15 professoren uit 6 verschillende landen hebben meegewerkt aan deze brochure. Daarbij heeft elk zijn ervaringen met Wikipedia, lesopdrachten en met evaluatie gedeeld. De Engelstalige webversie van deze brochure bevat ook links naar syllabi, leerplannen en programma's leeropdrachten, inhoud van hand-outs enz

https://education.wikimedia.org/casestudies

Voorbeeld Syllabus

 

Een week voor week gids om de "schrijf een Wikipedia artikel" lesopdracht te verwerken in uw eigen leerprogramma. De syllabus geeft sleutel mijlpalen, leerdoelen en tips die hebben bewezen dat studenten er de beste resultaten mee behalen, en het meest opsteken van het bewerken van Wikipedia.

https://education.wikimedia.org/syllabus

Online oriëntering : Wikipedia als een hulpmiddel voor docenten

 

Alle docenten worden ertoe aangezet om de online oriëntering voor docenten te volgen. Deze CBT zal de docent in aanraking brengen met de cultuur en de etiquette van Wikipedia, met de basistechnieken van het bewerken, en door en typische wikipedia zoals deze lesopdracht leiden.

http://enwp.org/WP:EDUCATOR

Voor de studenten

Welkom bij Wikipedia

 

Een basis introductie voor het bewerken van Wikipedia: zoals maak een gebruikersaccount, hoe begin je met bewerken, hoe communiceer je met andere bijdragers, hoe artikels evolueren en hoe je de kwaliteit van een artikel moet evalueren.

https://education.wikimedia.org/welcometowikipedia

Basis bewerken

 

De studenten worden ertoe aangezet om een CBT cursus af te werken die hen die basis stappen bijbrengt.

http://enwp.org/WP:STUDENT

Basiskennis Docenten : bijkomende hulpmiddelen

page 12 (back cover)

 

Klaar om deel te nemen aan het Wikiducation.BE programma

Er bestaan Wikipedia onderwijs ondersteuningsprogramma's in verschillende landen. Vrijwilligers nemen elke dag nieuwe initiatieven, in elk land waar een "Wikipedia Education program" opgestart wordt zijn er Vrijwilligers om onderwijsinstellingen, docenten en studenten te ondersteunen, om projecten te begeleiden en te ondersteunen.

Voor meer informatie, bezoek

https://education.wikimedia.org

Alle afbeeldingen van de Wikimedia Commons zijn onder de CC BY-SA of publieke domein licentie tenzij anders aangegeven. De inhoud erin is beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike License v.3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA) of een latere versie.

 

De trademarks en logo's van de Wikimedia Foundation en andere organisaties vallen niet onder deze Creative Commons license. Wikimedia Foundation, Wikipedia, Wikimedia Commons, MediaWiki, Wiktionary, Wikibooks, Wikisource, Wikinews, Wikiquote, Wikiversity, Wikispecies, Wikidata, Wikivoyage en Meta-Wiki zijn lopende trademark registraties of zijn registreerde trademarks van Wikimedia Foundation.

For more information, please see our Trademark Policy page, 
http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy.

Voor vragen over de licenties of beleid trademark: e-mail legal@wikimedia.org