This page is a translated version of the page Welcome to Wikipedia (Bookshelf)/2013 edition/text and the translation is 100% complete.

To produce a print version in your language, please see the localization guide for Editing Wikipedia.

See also: wikisource:Editing Wikipedia
Final version

p. 1: Front cover

Concept: A Wikipedia editor (TBD)'s photograph accompanies the entire brochure and offers guidance and explains concepts. This editor should be a local community member from the language Wikipedia in which the brochure is translated (so an English Wikipedian for English, an Arabic Wikipedian for Arabic, etc.).

Redigera Wikipedia

 

En guide till att förbättra innehållet i den fria encyklopedin

Jag har varit en wikipedian sedan 2004. Jag bidrar eftersom jag gillar att skapa fritt, trovärdigt referensarbete för hela världen. Jag hjälper gladeligen dig att bidra också, så att du kan lägga till din kunskap och göra Wikipedia bättre.

 
Bilden behålls.


Note: reason for contributing can change based on which editor we use's actual reasons for contributing.

p. 2: Intro (inside cover)

 

Tänk dig en värld där varenda människa fritt kan dela och ta del av all kunskap. Det är vårt åtagande.

Detta är visionen för Wikipedia och de andra Wikimediaprojekten, som frivilliga världen över har byggt sedan 2001. Att samla mänsklighetens hela kunskap förutsätter att många människor är med och delar sin kunskap - även du.

Vad du kan lära dig

Denna guide lär dig hur du kan bidra till Wikipedia, så att kunskapen du besitter kan delas med andra! Du kommer att hitta:

 • Vad är Wikipedia och hur fungerar det
 • Hur navigerar man i Wikipedia
 • Hur kan du bidra till Wikipedia och varför borde du göra det
 • Viktiga riktlinjer som gör Wikipedia trovärdigt
 • Hur man redigerar Wikipedia med hjälp av VisualEditor och genom att använda wikitext
 • En steg-för-steg guide för hur man lägger till innehåll
 • Etikettregler för hur man interagerar med andra bidragsgivare

Genvägar

Vill du se aktuell statistik om Wikipedia? Skriv in WP:STAT i sökfältet, såsom visas i bilden.

 

WP:STAT är ett exempel på en genväg på Wikipedia. Du kan skriva in genvägar i sökfältet för att hitta specifika sidor.

I denna broschyr har vi tilldelat genvägar kommandot | genväg WP:STAT.


p. 3: What is Wikipedia? / free content

Vad är Wikipedia?

Wikipedia - den fria encyclopedin som vem som helst kan redigera - är en av de största samverkansprojekten i historien. Med miljontals artiklar på hundratals olika språk, är Wikipedia regelbundet läst av hundratals miljoner människor.

Mycket information är redan tillgängligt på Wikipedia, men många viktiga ämnen har bristfällig täckning och vissa har inga artiklar överhuvudtaget. Wikipedia är beroende av volontärer som du för att se till att information är relevant, bygga ut korta artiklar samt skapa nya artiklar för ämnen som inte redan existerar på ditt språk på Wikipedia. Det du bidrar med till Wikipedia hjälper till att informera hundratals, tusentals eller kanske till och med miljontals människor över hela världen.

När du redigerar på Wikipedia så deltar du i en gemenskap som består av flera tusen människor, även kallade wikipedianer, som bidragit med sin kunskap till Wikipedia. Det wikipedianerna gör kan potentiellt ändra världen. Men det är fortfarande en lång väg att gå innan vi har samlat ihop all samlade kunskap. Det är därför vi behöver din hjälp.

Det du bidrar med till Wikipedia är fritt innehåll och blir del av det allmänna Wikipedia. Det får redigeras och återanvändas av andra under en fri licens.

 
bild behålls

Varför redigera Wikipedia?

Idag för jag vidare min morfars livsarbete och hans passion för att dokumentera lokal historia och arv. Skillnaden är att jag har ett verktyg min morfar inte hade — Wikipedia.

 
Bild behålls

Vi vill ha en värld som är mer öppen, välutbildad och fri. Vi vill ha en värld där kunskap är tillgänglig för alla som söker den.

 
Bild behålls.

Om det du skriver är korrekt och välformulerat så kommer ett stort antal människor läsa det varje dag. (Om inte så kommer det snabbt försvinna.)

 
Bild behålls


pp. 4-5: the Wikipedia interface / navigation

[this two-page spread is a large article screenshot, with callouts highlighting important elements of the interface]

Navigera Wikipediasidor

I samband med att du börjar redigera kan det vara till stor hjälp att bekanta dig närmre med gränssnittet samt hur navigering sker i Wikipediasidor.

 

Huvudsida

Här kan du hitta utvalt innehåll, några av de bästa arbetena på Wikipedia: artiklar och fotografier som möter de högsta kraven på Wikipedia. Här finns även information om aktuella händelser och dagens datum.

Hjälp

Hjälpsidorna är precis som artiklarna skrivna av Wikipedias skribenter.

Deltagarportal

"Deltagarportalen" låter dig utforska vad som är på gång hos Wikipedia, från nyheter och samarbeten till diskussioner kring bestämmelserna.

Verktyg

Denna sektion har användbara hjälpmedel för att få tillgång till mer information om en sida samt dess historik.

Språk

Detta är de språkversioner av Wikipedia — av mer än 280 — som har en artikel om samma ämne.

Språkinställningar

Dessa inställningar tillåter dig att ändra språkinställningarna som används för menyer samt att välja din tangentbordslayout.

Diskussion

Varje artikel har en tillhörande "diskussionssida" där skribenten kan lämna kommentarer och förslag, diskutera tidigare ändringar samt be varandra om hjälp.

Redigera

Många läsare märker aldrig Redigera-knappen, men det är en av de viktigaste delarna av en Wikipedia artikel. Klicka på redigera-knappen högst upp för att redigera en hel artikel, eller klicka på en av de integrerade länkarna för att redigera ett specifikt avsnitt av texten.

Visa historik

I historiken för en artikel hos Wikipedia inkluderas varje bidrag sedan den skapades. Du kan se vem som ändrade vad och jämföra två versioner sida vid sida.

Skapa konto

Om du inte redan gjort det så är det dags att skapa ditt konto! Med ett konto kan du hålla reda på dina bidrag, skapa en personlig användarsida samt ta emot meddelanden när andra medlemmar skriver till dig eller redigerar en artikel du har skapat.

Sök

Hitta artiklar genom namn eller sök efter sidor som inkluderar någon av dina söktermer. Du kan också använda dig av genvägar (exempelvis "WP:HJÄLP") för att få fram specifika sidor som vi nämner genomgående i denna broschyr. En användbar genväg är | genväg WP:HJÄLP.

p. 6-7: Contributors / ways of contributing /why to contribute

[This page is intended as a visual representation of the variety of ways different people contribute, why they contribute, and the diversity of contributors]

Vad wikipedianer gör

Frivilliga bidrar på mer än ett sätt. Här är några exempel på vad som krävs för att hålla igång Wikipedia.

 

Lägga till ny text och referenser.

 
Bild behålls

Välkomna nykomlingar och svara på deras frågor

 
Bild behålls.

Övervaka nya artiklar och nyligen genomförda redigeringar

 
Bilden behålls

Diskutera Wikipedias riktlinjer och hjälp till med att lösa dispyter.

 
Bilden behålls

Hjälp till att utveckla den öppna, fria programvaran som driver Wikipedia.

 
Bilden behålls

Ladda upp fotografier och illustrera artiklar

 
Bilden behålls

Språkförbättra artiklar

 
Bilden behålls

Ge studenter i uppgift att redigera Wikipedia eller hjälp studenter som redigerar att lära sig grunderna genom Wikipedia Education Program

 
Bilden behålls

Granska artiklar och lämna förslag till förbättring

 
Bilden behålls

Varför redigera Wikipedia?

När jag får barn vill jag att de ska känna till Nepals kultur och vår rika historia, och jag vill att de ska lära sig det på vårt egna språk — och Wikipedia gör detta möjligt.

 
Bilden behålls

När jag sökte på Wikipedia fanns det ingenting. Så jag bestämde mig för att skriva en artikel på egen hand. Idag har mer än 18 000 personer läst min artikel. Några har till och med lagt till sin egen information och källor.

 
Bilden behålls

Genom att bekämpa vandalism på Wikipedia lärde jag mig tala engelska.

 
Bilden behålls


p. 8: Preparing to edit / content rules

Redigeringsförberedelser

Vem som helst kan redigera Wikipedia, men det finns några grundregler. Här är några av de viktigaste att följa när du börjar redigera:

Opartisk synvinkel

Allt som skrivs på Wikipedia måste hålla en opartisk synvinkel. Artiklarna får inte välja sida, utan bör istället beskriva — så korrekt som möjligt och utan påverkan — alla viktiga synpunkter om ämnet som har publicerats via trovärdiga källor. Argumentation eller försök till att påverka läsaren hör inte hemma i artiklar på Wikipedia.

Ingen egen forskning

Enkelt uttryckt, Wikipedia är inte rätt forum för att publicera egna idéer. Tvärtom, du bör sammanfatta vad andra redan har publicerat genom trovärdiga källor kring ämnet. Artiklar ska inte innehålla någon ny analys och de ska inte heller arrangera publicerat material i ett försök att nå en mer långtgående slutsats än vad de individuella källorna sagt.

Upphovsrätt och plagiering

Eftersom alla bidrag står under fri licens ägs inte någon artikel av någon redigerare. Alla dina bidrag kan och kommer att redigeras samt delas vidare. Bortsett från enkla citat så är det inte tillåtet att kopiera innehåll från källor som står under upphovsrättslagen. Oavsett om det handlar om direkt kopiering eller nära omskrivningar så är plagiering och upphovsrättsbrott störande samt tidskrävande för frivilliga att städa upp. Det är viktigt att allt innehåll du bidrar med till Wikipedia är skrivet med dina egna ord. (Fritt licenserat material får också läggas till på Wikipedia så länge det används korrekt.)

Pålitliga källor

Information på Wikipedia måste vara verifierbar, baserat på pålitliga källor som publicerats. Du bör referera till information du lägger till på uppslagsverket så att andra kan söka upp informationen själva. De mest pålitliga källorna för Wikipedia är tredjepartskällor med rykte om sig att göra faktakontroller, som exempelvis böcker publicerade i akademiska förlag, artiklar publicerade i akademiska journaler samt internationella nyhetstidningar. Du bör använda dig av källor som representerar relevanta synvinklar hellre än engångsstudier och kringliggande arbete. Försök att hitta de bästa och mest trovärdiga källorna i ämnet.

Intressekonflikter

Om du har en intressekonflikt inom ett specifikt ämne — som till exempel en arbetsgivare eller en organisation du är del av — bör du undvika att redigera artiklar som handlar om ämnet.

Vi har utvecklat dessa riktlinjer och principer över åren så att vi kan vara säkra på att Wikipedia är så pålitlig och användbar som möjligt.

 
Bilden behålls

P. 9 Encyclopedic Writing Style

Vad är encyklopedisk stil?

Att skriva i en formell ton är viktigt när man lägger till nytt innehåll på Wikipedia. Hellre än att skriva i uppsatsformat, argumentativ eller påstridigt ska Wikipedia artiklar sträva efter att ha en rakt-på-sak, faktabaserad stil. Här följer några exempel vad vad som är okej och inte inom encyklopedisk skrivning.

Olämpligt

Britannica och encyclopedins framtid

'Encyclopædia Britannica' är en encyklopedi som har hyllats och varit historiskt viktig. Trots detta har den lite betydelse i det moderna samhället. Många experter är idag enade om att framtiden för encyklopedigenren är Wikipedia och andra wiki-uppslagsverk skapade av vanligt folk som du och jag. Ironiskt nog var det en stor influens för Jimmy Wales och den nya generationen av amatör-encyklopedister som skapade — och fortsätter att skapa Wikipedia. "Britannica" har på senare år kommit att symbolisera allt som är "fel" med de gamla sättet att skapa och sprida kunskap. Topp-kontrollerat, okontrollerbara "grindvakter" som bestämmer vad som ska skrivas och vad som inte är relevant, upphovsrättsrestriktioner samt höga priser som begränsar tillgången till de välbeställda och — i sin nuvarande form online — störande reklam som underminerar trovärdigheten samt användandet av dess innehåll.

Vad bör undvikas

Skapa inte nya essä-liknande artiklar eller avsnitt

Strukturera inte ditt skrivande som en argumentation.

Använd dig inte av vaga, missvisande uttryck (exempelvis "de flesta experterna säger" eller "vissa människor påstår att")

Undvik talspråk och slang.

Använd dig inte av förstorade uttryck (såsom extraordinär eller oförskräckt)

Inför inte personliga åsikter i din text.

Undvik användandet av överdrivet komplext språk och meningsuppbyggnader.
Passande

"Britannica" har sedan tidigit 90-tal stött på nya utmaningar från digitala informationskällor. Inom lättföränderliga områden såsom vetenskap, teknologi, politik, kultur och modern historia har "Britannica" fått kämpa för att hålla sig uppdaterad, ett problem som först analyserades systematiskt av den tidigare redigeraren Walter Yust.[1] Trots att "Britannica" numera är tillgänglig både i multimediaformat samt över internet är dess särställning hotad av andra online encyklopedier såsom Wikipedia.[2]

Gör detta

Använd enkelt språk

Var kortfattad

Citera källor och belägg faktapåståenden

Tillskriva åsikter till de människor som har dem

Undvik att ange slutsatser, undantaget när det tillskrivs en specifik källa

p. 10: VisualEditor / structure of an article

[This page and the following page show edit mode for the same article in VisualEditor and wikitext, respectively. The VisualEditor side focuses on the structure of a typical article, while the wikitext side shows the wikicode syntax for typical page elements.

 
 
 
 

Redigera med VisualEditor

Med VisualEditor kan du se hur dina ändringar kommer att se ut medan du redigerar, så att du kan fokusera på innehållet. Klicka bara på delarna som du vill ändra på och börja redigera.

Redigeringsverktygsfält

I redigeringsläget tillåter verktygsfältet dig att lägga till formateringar, källor, bilder och speciella sidoelement som kallas mallar (exempel på detta är inforutorna i början av många artiklar). När du är klar med redigeringen klicka på "spara"knappen.

Inledning

Den första meningen ger en definition av ämnet, och det inledande avsnittet går vidare med att sammanfatta huvudpunkterna som täcks i artikeln. Detta är det enda avsnittet utan en rubrik.

Bilder

Fritt licensierade bilder och andra mediafiler kan läggas till i artiklar på Wikipedia från Wikimedia Commons.

Källhänvisningar

Källhänvisningar i textmassan används för att visa var information till olika delar av texten kom ifrån. Detaljerna för källan visas som noter i slutet.

Mallar

Återanvändningsbara delar kallade mallar används för att formatera informationen på standardiserat sätt, och för att lägga in saker såsom varningar för läsare om eventuella problem med en artikel.

Artikelns brödtext

Rubriker — och ibland underrubriker — delar upp artikeln i avsnitt och används för att skapa en innehållsförteckning. Varje avsnitt täcker vanligtvis någon viktig aspekt av ämnet så att läsaren kan hoppa direkt till informationen de söker.

Övrig information och fotnoter

Efter huvuddelen av en artikel följer avsnitt med ytterligare information, såsom relaterade artiklar på Wikipedia ("Se även"), fotnoter med detaljer för källorna som används ("Referenser") och en lista över webbplatser dit läsaren kan vända sig för ytterligare information ("Externa länkar").

p. 11: Wiki markup

[This page consists of a simplified and excerpted version of the wiki markup for the same article as on the facing page. Most of the content is blurred out, but the example elements of markup are not. Callouts explain the most import markup syntax.]

 
 
 
 
 
 

Redigera med wikitext

Wikitext är det ursprungliga sättet att redigera artiklar hos Wikipedia (och på vissa webbläsare är den det enda tillgängliga). Den ger dig exakt kontroll över innehåll och sidans layout när du väl förstår hur den fungerar. En del av den underliggande wikitexten för en artikel visas nedan. Se hur många korresponderande element du kan finna i VisualEditor illustrationen.

Bild

Dubbla hakparenteser kring titeln av ett foto från Wikimedia Commons infogar bilden. Lodstreck separerar parametrar för hur bilden ska visas. Det vanligaste sättet är med två parametrar: ordet "miniatyr" för att visa en vanlig miniatyrbild, och en beskrivande bildtext som visas under bilden.

[[Fil:Exempel.jpg|miniatyr|bildtext]]

Fet stil

Tre enkla citationstecken före och efter en text gör texten fet. Artikelns namn skrivs vanligtvis med fet stil i den första meningen.

'''Fet text'''

Källhänvisningar

Inledandeoch avslutande ref-taggar används för att ange en källa. En automatiskt numrerad upphöjd siffra visas på ref-taggens plats och innehållet visas som en fotnot i avsnittet för källor.

<ref> källbeläggande text </ref>

Internlänkar

Dubbla hakparenteser runt ett ord skapar en länk till artikeln med det namnet. Genom att lägga till ett lodstreck och en annan text före de avslutande hakparenteserna ändras länktexten.

[[artikeltitel|text]]

Kursiv

Två enkla citationstecken markerar början och slutet av kursiv text.

''kursiv text''

Rubrik

Ett par likamedtecken markerar en rad som en rubrik. Tre likamedtecken ger en underrubrik.

==Rubrik==

Mall

Klammerparenteser används till mallar, vilka är återanvändningsbara sidelement som har många användningsområden. Det första elementet efter öppningen av klammerparentesen är mallens namn. Lodstreck separerar parametrarna, vilka är ytterligare information som kan förändra hur mallen fungerar eller visas.

{{mallnamn|parameter}}

Källor

Referenstaggen, eller en likvärdig mall, visar var fotnoterna kommer att visas - vanligtvis i sektionen för "Noter" eller "Referenser".

<references />

Extern länk

En enskild hakparentes följd av en URL, ett mellanslag, beskrivande text och en avslutande hakparentes utgör en vanlig hyperlänk. Normalt sett används dessa endast bland källor eller i avsnittet "Externa länkar".

[http://www.exempel.com text]

Kategori

I slutet av en artikel används dubbla hakparenteser och en text som börjar med Kategori: för att lägga till artikeln i en specifik kategori. Kategorier organiserar artiklar i relaterade grupper.

[[Kategori:Någonting]]

För mer Wikitext hjälp, se lathund på sida 19 eller besök referenssida | genväg WP:MARKUP.

pp. 12-13: Adding content, step by step

Lägga till innehåll, steg för steg

Följande bilder visar hur en bidragsgivare la till ny information i en artikel om "Penny Cyclopaedia"

Artikeln före redigering...

 

...och artikeln efter att ändringarna har sparats.

 

Bilden visar vad skribenten skrivit och den wikitext de använde sig av. Följ dessa steg så kan du också lägga till innehåll i en Wikipedia artikel.

Steg 1: Välj ett ämne du vill skriva mer om.

Steg 2: Hitta en tillförlitlig källa som täcker ämnet bättre än den nuvarande Wikipedia artikeln.

Steg 3: Nu börjar den roliga biten. Klicka på redigera knappen!

Steg 4: Lägg till lite av det som fattas. Använd dig av källan du har hittat, sammanfatta informationen du vill lägga till i dina egna ord.

Steg 5: Lägg till en referens i slutet av din text. I verktygsfältet kan du klicka på "källor" - och i verktygsfältet för VisualEditor klickar du på "ange källa"- och där kan du citera dina källor.

Steg 6: I fältet för redigeringskommentarer, lägg till en kort beskrivning av vad du har skrivit i din redigering.

(Med VisualEditor kommer du att frågas efter en redigeringssammanfattning efter att du har tryckt spara.) Redigeringssammanfattningen hjälper andra skribenter att förstå vad du har gjort.

Steg 7: Nu är det dags att spara dina ändringar. Kom ihåg att klicka på spara!

 

Oroa dig inte. Om du gör ett misstag kan du alltid göra fler ändringar eller återställa till den tidigare versionen av artikeln.

p. 14: Interacting / user pages / user talk

Användarsidor och diskussionssidor

Wikipedia har även andra slags sidor bortsett från artiklar. Innan du börjar redigera kan det vara bra att skapa din egen användarsida för att låta andra medlemmar lära känna dig lite bättre.

 

Högst upp till höger (om du är inloggad) kan du se ditt användarnamn, vilket du klickar på för att nå din användarsida. Länkar som leder till sidor som inte existerar - såsom din användarsida om du inte redan skapat den - är röda istället för den karaktäristiska blåa färgen.

 

Om du klickar på skapa knappen på någon av dessa sidor så kan du starta från en tom sida. En användarsida är en plats att skriva lite om dig själv, för att ge andra skribenter en bild av vem du är och vad du är intresserad av. Du kan dela med dig så mycket eller så lite som du själv väljer.

När du sparar sidan kommer din röda länk att bli blå!

 

Du har också en användardiskussionssida där andra skribenter kan lämna meddelanden till dig. Om du vill kontakta en annan skribent kan du gå till deras diskussionssida och lämna ett meddelande längst ner.

Du bör signera dina meddelanden på diskussionssidor, genom att klicka på signatursknappen i verktygslisten infogas fyra tilde ( ~ ~ ~ ~ ), den wikitext som används för att infoga ditt användarnamn tillsammans med datum och tid för ditt meddelande.

 

Denna ikon på verktygslisten är signaturknappen.


p. 15: article talk / etiquette

Interagera med gemenskapen

Varje artikel har en egen diskussionssida också. Dessa diskussionssidor kan användas för att ge förslag, posta nya källor, påpeka problem och diskutera ändringar som skribenter har olika åsikter om.

 
 

Titta, ett nytt meddelande! Dessa visar när någon nämner ditt användarnamn, tackar dig för en redigering eller lämnar ett meddelande på din diskussionssida.

 
Bilden behålls

En viktig riktlinje för diskussioner med gemenskapen på Wikipedia är att vara respektfull och hövlig. Även om du inte håller med andra bör du förutsätta goda avsikter från deras sida. De har nästan alltid samma mål som du — att göra Wikipedia bättre. Håll diskussionerna fokuserade på innehållet snarare än på de enskilda skribenterna.

p. 16 mobile editing

Redigera mobilt

Förutom det traditionella gränssnittet för datorn har Wikipedia ett gränssnitt anpassat för mobila enheter som du kan både läsa och redigera. Gå helt enkelt till Wikipedia på din smartphone eller surfplatta och logga in.

 

Visa och dölj menyval

 

Redigera artiklar

Ladda upp och lägg till bilder

Lägg till artiklar till bevakningslistan

Kolla dina meddelanden

Varför redigera Wikipedia?

Jag älskar att veta att jag bidrar till något större än mig själv.

 
Bilden behålls

Å ena sidan har du en bunt rika, mäktiga företag. De vill göra webben till ett media för konsumtion, interaktiv tv möter köpcentret. Å andra sidan har du en bunt människor som tror att internet kan förändra världen.

 
Bilden behålls

Alla läser Wikipedia. Om de vill lära sig något går de till Wikipedia först. Jag vet att jag har hjälpt till lite — kanske även mycket. Och det är den bästa känslan jag vet.

 
Bilden behålls


p. 17 more about English Wikipedia

[The idea is that this is a page with a pretty simple layout that can be rewritten for each language to highlight whatever is important for that version of Wikipedia that isn't already covered.)

Mer om svenska Wikipedia

Varje språkversion av Wikipedia är olika (även om det finns många likheter mellan språken också). Detta är några specifika saker för svenska Wikipedia som kan vara användbara.

Skapa din första artikel

Att skapa en ny artikel i svenska Wikipedia - och se till att den inte blir borttagen - kan vara klurigt. För en detaljerad guide för att skapa din första artikel, se | "genväg" WP:SKAPA.

Wikipedia Signpost

Publik interntidning | "genväg" WP:SIGNPOST är en nyhetsbrev som utges veckovis för gemenskapen, behandlar Wikipedia relaterade nyheter och utveckling, viktiga diskussioner, nytt utvalt innehåll och mer. Du kan även prenumerera för att få nyhetsbrevet skickat till din diskussionssida varje vecka.

 

Uppladdning av icke fritt licenserade bilder

Svenskspråkiga Wikipedia medger endast användning av fritt material.

 

Wikiprojekt

Wikiprojekt består av skribentgrupper som har ett gemensamt intresse för att editera Wikipedia. Titta på existerande Wikiprojekt | "genväg" WP:PROJ och ansluta dig till ett projekt kan vara ett bra sätt att hitta saker du vill arbeta med och få kontakter med andra wikipedianer.

[WikiProject Directory image]

Wikipedia 1.0 ranking

Wikiprojekt hos svenska Wikipedia har ett rankingsystem för kvaliteten och relevansen hos artiklar, känt som Wikipedia 1.0 bedömningar | genväg WP:Kvalitetsnivåer. För kvalitet, finns ranking som går från stubartiklar (bara början på en artikel) till kort och utmärkta artiklar.

Du kan se ranking av en artikel högst upp i dess diskussionssida, och de flesta Wikiprojekt innehåller en tabell som visar hur många artiklar som är relaterade till det aktuella Wikiprojektet som har egen ranking. Att bläddra Wikiprojekt med kvalitetsnivå stub- eller kortartiklar är ett bra sätt att hitta nya ämnen att arbeta med.


p. 18: article quality / additional resources

Utvärdering av kvaliteten på Wikipedia-artiklar

Kvaliteten på Wikipedia-artiklar varierar brett; många är väldigt bra, medan andra brister på djupet eller i tydligheten, innehållsmässigt, eller är inaktuella. Generellt har en artikel av hög kvalitet följande kännetecken:

 • en inledande sektion som ger lättöverskådlig översikt,
 • en klar struktur
 • balanserat innehåll,
 • opartiskt innehåll, och
 • pålitliga källor.


Ytterligare information om artikelkvalitet finns tillgänglig genom att konsultera broschyren "Evaluating Wikipedia" (se nedan).

Fler resurser

Evaluating Wikipedia: Tracing the evolution and evaluating the quality of articles"

 

Hur artiklar utvecklas, element av bra kvalitet hos artiklar, och tecken på sämre kvalitet hos artiklar behandlas i denna guide.

http://education.wikimedia.org/evaluating

Illustrera Wikipedia: En guide för att bidra med innehåll till Wikimedia Commons

 

Ett kompendium som behandlar Wikimedia Commons, förvaringsplatsen av bilder hos Wikipedia. Broschyren behandlar vad Wikimedia Commons är, hur uppladdning av bilder sker, hur bilderna kan användas, och grundläggande om fria licenser.

http://education.wikimedia.org/illustrating

Grundläggande instruktioner: Hur Wikipedia kan användas som ett inlärningsverktyg

 

Denna broschyr erbjuder bästa praxis för lärare som vill att deras studenter ska bidra till Wikipedia som en del av deras kursläroplan.

http://education.wikimedia.org/instructorbasics

p. 19: wiki markup cheatsheet

Wikitext lathund

Dessa exempel beskriver de mest vanliga formateringarna vid redigering av Wikipedia artiklar med wikitext. För med hjälp, se | "genväg" WP:INTRO.

Beskrivning

Vad du skriver

Vad som visas

Kursiv

kursiv text

Fet

fet text

Avsnittsrubriker

Rubriktext

Länk till en annan Wikipediasida (intern länk)

Denis Diderot


Intern länk med annan text

Länk till en annan webbplats

Library of Congress Library of Congress webbplats webbplats

Punktlista

 • Wikipedia
 • Encyklopedi

Numrerad lista

 1. A - Azymites
 2. B - Cézimbra

Bild med bildtext

[[Fil:Exempel.jpg|miniatyr|Bildtext]]

Bildtext

Signatur och tidsstämpel (för diskussionssidor)

~~~~

Användarnamn (diskussion) 19:50, 11 December 2013 (UTC)

Att skriva ett citat

Vad du skriver

Vad du skriver

Infoga ett citat

Sidans text. <ref>[http://example.org Example.org], mer text.</ref>

Sid text.[1]

Visa citat fotnoter

<references />

1. ^ Example.org, mer text.


p. 20: back cover / glossary

redigeringssammanfattning

En översiktlig beskrivning angående redigering av en Wikipedia sida, vilken hjälper andra skribenter att följa artikelns framskridande och förstå intentionen med redigeringen.

fri licens

Publik upphovsrättslicens som säkerställer fri användning och läsande av ett arbete, att skapa och distribuera kopior av den, att göra förändringar och förbättringar samt härledda arbeten, av alla personer oavsett anledning. Wikipedia - och varje individuellt bidrag av det - använder licensen Creative Commons Attribution-ShareAlike, vilken är en fri licens. Se | "genväg" WP:CC-BY-SA för att lära dig mer.

historik

Historiken hos en Wikipedia sida, tillgänglig via "Visa historik" fliken, visar varje redigering som skett. Två versioner kan bli jämförda för att se specifika skillnader (känt som en "diff"), och föregående versioner kan bli återställda.

Wikitext

Den speciella kod som används för att formatera en Wikipedia sida. Titta på Wikitext beskrivningen (sida 19) för grunderna, eller använd "genvägen" WP:INTRO för mer detaljer.

Meddelande

Ett meddelande som visas högst upp på en Wikipedia sida. Om du vill att någon ska veta att du svarade dem, kan du skapa en Dina Meddelande länk till deras användarsida i ett signerat diskussionsmeddelande.

parameter

Text, som är separerat från annan text med ett lodrätt tecken (|), som används för att kontrollera hur bilder, mallar och andra wikitext visas på en sida.

stubbe

En kort underutvecklad artikel med mycket utrymme för att växa. Att lägga till innehåll i stubbar är ett bra sätt för nya skribenter att börja.

Diskussionssida

Diskussionsutrymmet för en artikel eller andra Wikipedia sidor, där du kan diskutera innehållet hos en sida med andra skribenter.

mallar

Ett sätt att automatiskt inkludera innehåll från en sida på en annan. För instruktioner om hur de används se | "genväg" WP:ML.

Användarsida

Användarsidan för individuella skribenter, vilket börjar med "Användare:" följt av deras användarnamn. Wikipedianer kan använda deras användarnamn för att dela information om sig själva och deras intressen, lista de artiklar som de arbetat eller vill arbeta med och mycket annat.

Wikimedia Commons

Mediaförvaringen hos Wikipedia och andra wikis, där du kan bidra med fritt licenserade bilder, diagram, video, och andra media filer för illustrering hos Wikipedia.

wikipedian

Någon som hjälper till att bygga Wikipedia. Vanliga synonymer är "bidragsgivare", "användare" och "skribent".

Alla filer från Wikimedia Commons har en CC BY-SA-licens eller är public domain, om inte annat anges. Innehållet som omfattas är tillgängligt under licensen Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA) eller senare versioner.

 

Varumärken och logotyper tillhörande Wikimedia Foundation och eventuella andra organisationer ingår inte i villkoren för Creative Commons-licensen. Wikimedia Foundation, Wikipedia, Wikimedia Commons, MediaWiki, Wiktionary, Wikibooks, Wikidata, Wikisource, Wikinews, Wikiquote, Wikiversity, Wikivoyage, Wikispecies och Meta-Wiki är pågående varumärkesregistreringar eller är registrerade varumärken tillhörande Wikimedia Foundation.

För mer information, se vår sida Trademark Policy (engelska), http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy.

För övriga frågor om våra licensvillkor eller vår varumärkespolicy, vänligen e-posta legal@wikimedia.org

Design av David Peters, EXBROOK

Porträtt av wikipedianerna Karen Sayre, Adam Novak, och Victor Grigas. CC BY-SA 3.0