WikiArS/assignments/Il·lustració didàctica sobre els canyons submarins


This is an assignment created by Dvdgmz (talk · contribs) that gives orientation and references to create an image or file that is necessary for Wikipedia or for some Free Knowledge project.
This assignment is done

Assignment: Il·lustració didàctica sobre els canyons submarins

 • Type of resource: il·lustració divulgativa
 • Associate wikiprojects:
 • Scope: Geology
 • Allocated to:
  Yolanda Oreiro (EA Pau Gargallo)
 • Status:
  YesY Done
 • Results:

Assignment language:ca

Briefing

Fer una il·lustració divulgativa que expliqui d'una manera didàctica què són els canyons submarins, mostrant els seus elements morfològics principals.

El relleu submarí és tan o més accidentat que el relleu terrestre. Com a terra, als fons marins hi trobem muntanyes aïllades, grans serralades i valls. Les valls submarines i, més concretament, els canyons submarins, són l'objectiu d'aquest encàrrec.

Els canyons submarins són vies preferents en el transport de tota mena de substàncies (sediment, matèria orgànica, contaminants, deixalles, etc.) des de la zona costanera cap al mar profund, de la mateixa manera que els rius són els màxims responsables del drenatge a terra, com a mínim a les nostres latituds.

Al Diccionari de geologia de l’Institut d’Estudis Catalans i d’Enciclopèdia Catalana es defineix un canyó submarí com una vall submarina de morfologia força abrupta, estreta i sovint sinuosa, de vessants molt rostos, encaixada al marge continental, que neix a la vora de la plataforma continental o en ple talús continental, i mor al glacis continental o a la plana abissal. Té una secció transversal en forma de V, o amb fons aplanat, si és reomplerta de sediments. Excavada pels corrents de terbolesa, sovint es desenvolupa a la prolongació dels grans rius o damunt falles.

A partir d'aquesta descripció general i aglutinadora proposem realitzar una il·lustració esquemàtica en perspectiva 3D que englobi els elements morfològics principals d'un canyó submarí.

La il·lustració servirà per complementar l'article de Wikipedia "Submarine Canyon" i tots els enllaços que se'n deriven. Cal destacar que actualment aquest article tan sols s'il·lustra a partir d'imatges reals de canyons submarins i que no existeix encara cap il·lustració esquemàtica sobre el tema. A més, tot i el paper clau que han jugat durant els darrers anys l'estudi dels canyons submarins catalans per entendre la dinàmica d'aquests sistemes sedimentaris a escala mundial, encara no existeix l'entrada "Canyó Submarí" a la Wikipedia en català. Aquest encàrrec també pretén cobrir aquest buit.

Specifications

Il·lustració esquemàtica en perspectiva 3D sobre un canyó submarí tipus on es destaquin els seus diferents elements morfològics principals. Per referència, a la figura també s'inclourà una part terrestre (emergida) on s'hi distingeixin valls fluvials i la línia de costa.

Si es considera oportú, aquesta il·lustració general pot anar acompanyada d'altres il·lustracions que contemplin la variabilitat morfològica dels canyons submarins i/o els seus diferents estadis d'evolució.

L'assessorament científic consistirà a donar indicacions, pautes i imatges de referència que permetin portar l'encàrrec a bon port.

Sources and references

Wikipedia related pages

Submarine Canyon


Reference images by style

Format

If you create the illustration on paper:

 • Recommended minimum size: DIN A5 (landscape, horizontal). Photographs of illustrations must be studio photographs. Scans of illustrations must be high-quality, sharp and high-resolution.
 • Digitized PNG files must not be compressed.

If you create the illustration as a bitmap:

 • Approximate minimum size of the file to be published: 1800 x 1270 pixels (more than 2 Mpx). Approximate recommended size: 2500 x 1764 (more than 4 Mpx). More is better.
 • Maximum file size: 100 MB.

If you create a vector graphic (preferable), use the standard SVG format.

Image display guidelines:

 • Approximate image display dimensions on description page: 718 x 500 pixels.
 • Approximate image display dimensions in a Wikipedia article: 500 x 348 pixels.

Keep in mind the approximate display dimensions to ensure that the illustration has an appropriate level of detail for its publication context.

Potential advisers

Experts or knowers of this knowledge area that are available to guide the graphic creator, oversees the process of creation and supervise the image before to publish.

 • David Amblàs Novellas, geòleg marí del Grup de Recerca en Geociències Marines de la Universitat de Barcelona.