Case studies education brochure

This page is a translated version of the page Case Studies education brochure and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.

Case studies: Hoe docenten Wikipedia gebruiken als leerhulp.

Case Studies:How professors are teaching with Wikipedia

This is text of the Wikipedia Education Program brochure Case Studies:How professors are teaching with Wikipedia, published in June 2012. See also the online updateable version: Education/Case_Studies.

page 1 (cover)

De Wikimedia Foundation, Wikiducation.Be-project - Wikimedia Belgium

page 2

Sinds Wikipedia in 2001 begon hebben professoren van over de hele wereld de gratis encyclopedie die iedereen kan bewerken geïntegreerd in hun curriculum. In 2010 lanceerde de Wikimedia Foundation het Wikipedia Education Program, dat in 2015 onder de naam Wikiducation.BE in België wordt opgestart. Hiemee biedt Wikimedia Belgium ondersteuning aan docenten en professoren die geïnteresseerd zijn om Wikipedia te gebruiken als hulpmiddel in hun leerprogramma

In deze brochure zullen professoren van over de hele wereld uitleg geven over Wikipedia-opdrachten die ze gebruikt hebben om leerdoelen te behalen voor hun cursussen. Ze zullen ook uitleg geven over hoe ze de beoordelingen gaven bij deze opdrachten. Deze case-studies kunnen helpen om een plan te creëren om Wikipedia te gebruiken als onderwijshulpmiddel in de klas.

Deze brochure is slechts een vertrekpunt, voor elke case studie zijn de opdrachtbeschrijvingen on-line beschikbaar. Het is ook mogelijk om eigen opdrachten on-line te plaatsen en feedback te vragen van andere docenten.

http://education.wikimedia.org/casestudies

page 3

Leerdoelen

(CC-O) door Derrick Coetzee

(CC-BY-SA 3.0) door Sage Ross

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Studenten (moeten) leren om te schrijven voor een divers en geïnteresseerd lezerspubliek dat een belangrijk deel uitmaakt van de wereldwijde on-line populatie. Gedurende het bewerkingsproces, waarbij ze materiaal toevoegen aan de Wikipedia encyclopedie moeten de studenten leren om samen met anderen te schrijven, en met het reviseren van hun werk door anderen. Voorts legt de Wikimedia gemeenschap een belangrijke nadruk op verifieerbaarheid en het gebruik van betrouwbare bronnen, het adagio "geen origineel onderzoek" zal de student een meer feitelijke schrijfstijl aanleren.

Informatie en mediawijsheid

De transparantie van Wikipedia en het collaboratieve ontwikkelproces van de Wikipedia inhoud laat studenten toe om een beter inzicht te verwerven van hoe informatie is opgebouwd, geprocudeerd en geconsumeerd. Het is ook een kans voor studenten om na te denken over beschikbare bronnen en hun doelmatig gebruik.

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Studenten leren om kritisch Wikipedia artikels te analyseren, en uit te maken hoe goed een artikel het onderwerp beschrijft, om te bepalen welke informatie (nog) ontbreekt en of het artikel voldoende gedocumenteerd is en met verwijzingen naar betrouwbare bronnen. In een bredere context helpt de evaluatie van Wikipedia artikels uw studenten om verschillende bronnen te evalueren, niet enkel Wikipedia. Het proces waarbij een bestaand artikel onderzocht en beoordeeld wordt, en bepalen welke informatie ontbreekt is zeer gelijklopend men het review proces dat zo belangrijk is voor wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

Door het bewerken / werken met Wikipedia leren de studenten ervaringsgsgewijze om collaboratief te werken, om samen te werken met een gemeenschap van actieve vrijwilligers (waaronder hun medestudenten) aan de ontwikkeling van encyclopedische inhoud. Zij zullen dan ook feedback krijgen over hun werk van anderen dan hun docenten, en moeten leren onderhandelen met andere bijdragers om tot een consensus te komen over de inhoud.

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

De Wiki software wordt van langsom meer gebruikt in zowel educatieve als in bedrijfsomgevingen. Wikipedia opdrachten leren de studenten omgaan met de populaire MediaWiki software. Studenten leren te communiceren op overlegpagina's (artikel- of gebruikersOP) en ontwikkelen vaardigheden en technieken om hun boodschap af te leveren aan hun doelpubliek.

page 4

Case Studies:

Lesopdrachten

(CC-BY-SA 3.0) door Annie Lin

(CC-BY-SA 3.0) door Sage Ross

(CC-BY-SA 3.0) door Annie Lin

Wikipedia vrijwilligers staan ter beschikking om instellingen, docenten en studenten bij te staan en te ondersteunen. Vrijwilligers kunnen helpen om leerprogramma's te ontwikkelen, inleidende presentaties te geven of Wiki-bijeenkomsten te organiseren en te animeren.

page 5

Copyediting

Adrianne Wadewitz


Visiting Assistant Professor

Indiana University-Purdue University Indianapolis

USA

Cursus naam

Overtuigend schrijven

Cursus niveau (bachelor/master)

Bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Vele

Klasgrootte

20

Individueel of groepsopdracht

Individueel

Doorlooptijd van de opdracht

1 week

http://education.wikimedia.org/copyediting

Lesopdracht

Studenten moesten meerdere Wikipedia artikelen verbeteren en daarbij met de bewerkers in overleg gaan en een gesprek opbouwen over hun schrijfstijl en over de verbeteringen in de leesbaarheid van het materiaal.

Daarbij moesten ze rekening houden met de context van het wereldwijde publiek en met de uitdaging om te communiceren met de andere anonieme Wikipedia bijdragers. De studenten leren daarbij dat verbeterwerk een minutieus, broodnodig en soms politiek beladen werk is.

In de loop van "Overtuigend schrijven" leerden de studenten om hun schrijfstijl aan te passen aan het publiek. Door een aangepaste stijl voor Wikipedia overleg te hanteren, leerden zij over de "autoritaire" stijl en hoe die kan overtuigen zelfs als de inhoud in vraag kan gesteld worden. De manier waarop de inhoud en de schrijfstijl elkaar wederzijds kunnen versterken en of ondermijnen is een belangrijke vorm van media wijsheid die studenten moeten verwerven.

(CC-BY-SA 3.0) door Joseph C. Jones

page 6

Definities

James M. Lipuma

Teacher Education Programs Director

Davida Scharf

Director of Reference & Instruction

New Jersey Institute of Technology

USA

Cursus naam

Technische Communicatie

Cursus Niveau

Bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Engelse taal in een Menswetenschappelijk Departement

Klasgrootte

100–150

Individueel of groepsopdracht

Individueel

Doorlooptijd van de opdracht

8 weken

http://education.wikimedia.org/definitions

Lesopdracht

Studenten werden gevraagd om Wikipedia artikels aan te duiden voor verbetering en er definities en inhoud aan toe te voegen, voorzien van verifieerbare en betrouwbare bronvermeldingen.

Studenten moesten een schriftelijk voorstel maken waarbij ze argumenteerden waarom de aanpassingen nodig waren, waarom zij gekwalificeerd waren om die verbeteringen te doen en waarom de geciteerde bronnen voldoende waren om die verbeteringen te ondersteunen. Nadat het artikel aangepast werd, moesten de studenten nadenken over het werk dat ze hadden gedaan en wat ze hadden bereikt, en een rapport maken aan Dr. Lipuma om hem te overtuigen dat zij hun doelstellingen hadden gehaald.

(CC-BY-SA 3.0) door Jay Walsh

page 7

Schrijf een artikel

Juliana Bastos Marques

Professor

Federal University of Rio de Janeiro State (UNIRIO)

Brazil

Cursus naam

Oudheidkundige geschiedenis - Romeinse geschiedenis in Wikipedia

Cursus Niveau

Bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Geschiedenis

Klasgrootte

20

Individueel of groepsopdracht

Individueel

Doorlooptijd van de opdracht

13 weken

http://education.wikimedia.org/writearticle

Lesopdracht

Gedurende de eerste 4 weken moesten de studenten een rapport (3 pag.) schrijven waarin zij een analyse maken van de huidige staat van de vooraf gekozen geselecteerde artikelen voor bewerking, zowel wat inhoud als vorm betreft.
Daarna kregen de studenten 7 weken om de gekozen artikelen ook effectief aan te passen in hun kladblokken, waarbij de docent en enkele on-line vrijwilligers feedback gaven.
Daarna werd hen gevraagd om opnieuw een rapport te schrijven (3 pag.) over hun individuele beoordeling en de feedback voor de cursus.

Het leren om teksten te interpreteren, om zelf duidelijke en beknopte teksten te schrijven was veruit de belangrijkste les voor de studenten. Dit is moeilijk, een broodnodige vaardigheid die allen door oefenen wordt verinnerlijkt. De studenten waren eerst eerder apathisch en verzetten zich tegen deze nieuwe aanpak en het praktische aspect van deze oefening. Slechts naarmate de deadline dichterbij kwam werden de implicaties ervan duidelijk. De lesopdracht was ook voor de studenten een paradigmaverschuiving.

File:Juliana Bastos Marques profile pic.jpg

(CC-BY-SA 3.0) door Matthew Roth

page 8

Schrijf een uitgelicht artikel

Jon Beasley-Murray


Associate Professor of Latin American Studies

University of British Columbia

Canada

Cursus naam

Murder, Madness, and Mayhem ­— Latin American Literature in 
Translation

North of the Río Grande — Latin American Civilization and 
Culture

Magisch realisme herzien - een overzicht van de Spaans-amerikaanse literatuur sinds 1820

Cursus Niveau

Bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Media and Information Literacy

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Spanish/Latin American Studies

Klasgrootte

15–30

Individueel of groepsopdracht

Groep

Doorlooptijd van de opdracht

12 weken

http://education.wikimedia.org/featuredarticle

Lesopdracht

In elke van deze cursussen werd studenten gevraagd om in kleine teams een Wikipedia artikel te schrijven of te verbeteren dat verband hield met het onderwerp van de cursus.

De gekozen artikels of onderwerpen hielden verband met het studiegebied, in essentie een literatuurstudie klas. In de meeste gevallen bestond er een artikel, in een of andere vorm en van een variabele kwaliteit. Studenten werden ertoe aangezet om hun artikel aan te bieden voor peer review en kwaliteitsbeoordeling en nominatie voor "Wist u dat", "Goed artikel" en "Uitgelicht artikel".

Het project presteerde boven elke verwachting. De belangrijkste les was dat het meer een lesopdracht over schrijven (en over nakijken en beoordelen) werd dan over inhoudelijke informatie productie.

File:Jon Beasley-Murray profile pic.jpg

(CC-BY 3.0) door Ofelia Ros

page 9

Vertaling

Leigh Ann Thelmadatter


Professor of English/Language Laboratory Coordinator

Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey

México

Cursus naam

Sello A

Cursus Niveau

Eerste jaars bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Talen

Klasgrootte

4

Individueel of groepsopdracht

Beide

Doorlooptijd van de opdracht

16 weken

http://education.wikimedia.org/translationspanish

Lesopdracht

Studenten werden gevraagd om zich te integreren in de Spaanse Wikipedia gemeenschap door artikelen te vertalen van de Engelse naar de Spaanse Wikipedia. Deze opdracht gaf de studenten de kans op een authenticiteit en immersie waarbij ze Engels moesten gebruiken voor de communicatie en voor de projecten. Het meest attractieve aspect van het project was dat Wikipedia een hoge realiteitswaarde bood en het motiverend werkte terwijl het de studenten de gelegenheid gaf om te communiceren met de "echte" wereld buiten het klaslokaal. De cultuurshock die de interactie met Wikipedianen van over de hele wereld veroorzaakte was soms frustrerend voor de studenten.

The best part of the project was seeing Wikipedia as motivational, with real communication and with assignments that have consequences outside the classroom. While it was frustrating for them, students did experience a certain amount of culture shock as they interacted with Wikipedians from other countries.

(CC-BY-SA 3.0) door Alejandro Linares Garcia

page 10

Vertaling

Dalia Mohamed El Toukhy


Assistant Professor of the Faculty of 
Al Alsun

Ain Shams University

Egypt

Cursus naam

Gespecialiseerde vertalingen van het Frans naar het Arabisch

Cursus Niveau

Bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Vertaling

Klasgrootte

6

Individueel of groepsopdracht

Groep

Doorlooptijd van de opdracht

10 weken

http://education.wikimedia.org/translationarabic

Lesopdracht

Bij dit lesproject is het de bedoeling dat de studenten een vocabularium van terminologie verwerven die nodig is voor gekwalificeerde vertalers die aan de verwachtingen die in de jobmarkt bestaan voldoen.

Studenten verdiepen hun kennis door teksten met een politieke, juridische of economische inhoud te vertalen. De studenten waren zeer gemotiveerd om de Wikipedia teksten te vertalen

De studenten leren on gespecialiseerde vertalingen te maken waarbij ze zowel de theoretische als de praktische kant leren kennen. Ze begrepen de noodzaak voor het onwikkelen van hun vaardigheden en om betrokken te raken in de gangbare praktijk om in groep te werken met technologische hulpmiddelen zoasl hte internet om achtergrond informatie te verzamelen.

File:Dalia Mohamed El Toukhy profile pic.jpg

(CC-BY-SA 3.0) door Faris El-Gwely

page 11

fotos

Jirˇí Reif


Assistent Professor

Karel Universiteit in Praag

Tsechie

Cursus naam

Natuurbehoud

Cursus Niveau

Bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Milieustudies

Klasgrootte

30

Individueel of groepsopdracht

Individueel

Doorlooptijd van de opdracht

8 weken

http://education.wikimedia.org/photos

Lesopdracht

Studenten een beschermd natuurgebied in Tsechie en verbeterden of vulden het artikel aan, zo moesten ook foto's nemen en het artikel illustreren

Een persoonlijk bezoek, de foto documentatie, citeren uit bestaande betrouwbare literatuur bronnen, en een mondelinge presentatie voor de klas waren de verplichte elementen voor de opdracht.

In het algemeen kreeg de docent positieve indruk van de lesopdracht. Studenten werden geconfronteerd met de wereld buiten de campus muren hetgeen motiverend werkte, de studenten gaven de indruk van enthousiaster te zijn over hun opdracht en harder te werken dan in andere lessen. De studenten geven zich rekenschap van de waarde van hun gerealiseerde bijdrage op Wikipedia, tenslotte gin hun werk niet verloren in de bureaulade van een docent. Het belangrijkste leerresultaat was echter het feit dat hun werk beschikbaar was op het internet en dat hun werk kritisch werd beoordeeld door Wikipedia gebruikers die geen enkel verband hadden met de school, en die bovendien de studenten ertoe dwongen om te werken met betrouwbare en verifieerbare bronnen, een vaardigheid die ze in hun verder studie en carrière nog veelvuldig zullen moetn gebruiken.

(CC-BY-SA 3.0) door Adam von Weisberg

(CC-BY-SA 3.0) door CalaLoh

page 12

Illustraties

Bruce Sharky


Professor

Louisiana State University

USA

Cursus naam

Regionale Planning en Ontwerp(en)

Cursus Niveau

Master studenten

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Landschaps Architectuur

Klasgrootte

11

Individueel of groepsopdracht

Individueel

Doorlooptijd van de opdracht

12 weken (als onderdeel van een grotere off-wiki leeropdracht)

http://education.wikimedia.org/illustrations

Lesopdracht

De vraag was dat de studenten en artikel zouden zoeken op Wikipedia waarvan de inhoud kon verbeterd worden door het graphisch voor te stellen of het te illustreren.

De onderwerpen gingen over de natuurlijke processen van landschapsvorming in de kuststreek van Louisiana, zoals het verlies van overstromingsgebieden, orkanen edm. Het grotere leergeheel omvatte ook een verhandeling en een klas presentatie.

De studenten waren enthousiast over de lesopdrachten, vooral omdat hun werk ook werd gepubliceerd, ze werden als volwassenen behandeld, zij konden een bijdrage leveren aan Wikipedia, en van overal ter wereld werd hun werk aan kritiek onderworpen. De docent ondervond dat het geleverde werk merkelijk beter was dan hetgeen hij gewoonlijk terugkreeg van studenten, en hij wijst daarvoor de toepassing van Wikipedia aan als sleutelfactor. Het deed studenten kritisch stilstaan bij en nadenken over de wijze waarop grafische illustraties deel uitmaken van hun normale studiewerk. Als landschapsarchitect moet je communiceren met een divers en geïnteresseerd publiek en deze opdracht hielp hen deze vaardigheid praktisch op te bouwen.

(CC-BY-SA 3.0) door Yue Guan

(CC-BY-SA 3.0) door Dboutte

page 13

Videos

Jennifer Geigel Mikulay


Assistent Professor Professionele Communicatie

Alverno College, Milwaukee

USA

Cursus naam

Geavanceerde Media Studies

Cursus Niveau

Bachelor en Masters, vele terugkerende studenten

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Communicatie

Klasgrootte

20

Individueel of groepsopdracht

Individueel

Doorlooptijd van de opdracht

4 weken

http://education.wikimedia.org/videos

Lesopdracht

De studenten maakten een originele en informatieve video om een Wikipedia artikel te illustreren over een onderwerp dat arichtectuur, erfgoed, landschap, machines, verenigde met dans, muziek, parken en sport.

Het project was bedoeld en ontworpen om de media wijsheid van de studenten te vergroten maar ook om ze te verbinden met hun leerstof. De studenten werken samen, experimenteerden, losten hun eigen problemen op, hadden hun esthetische inbreng en brachten hun verworven inzichten uit de leerstof mee en deden verder onderzoek. Alle beelden dienden ofwel eigen werk te zijn, publiek domein of voorbij copyright ofwel beschikbaar zijn onder een CC-SA (creative commons - share alike) licentie vrij gegeven.

De opdracht was ontworpen met informatie en media wijsheid in gedachte, om de ervaring met het medium digitale video aan te reiken en om zelf webcontent te ontwikkelen. Studenten leren over Wikipedia als een digitaal project en een collaboratief gemeenschapsproject, met zijn eigen interne cultuur. Zij leerden over de ongelijke gender dynamiek in Wikipedia en bij uitbreiding in vele technische gebieden. Zij leerden de waarden die uitgaan van het delen van werk op een zeer toegankelijke plaats. De feedback die daaruit voortkwam betekende veel voor deze jongelui. Wanneer de Wikipedianen reageerden op hun OP overleg pagina's of de video fragmenten becommentarieerden, was dit een belangrijke vorm van engagement.

(CC-BY-SA 3.0) door Katy Lederer

page 14

Case Studies: Evaluatie

Het evalueren van opdrachten is een moeilijke opgave vooral als studenten samen moeten werken, en het moeilijker wordt om uit te maken welke bijdrage elke student heeft geleverd aan een artikel of aan een resultaat. Docenten gebruiken verschillende methodes om dat te beoordelen.

(CC-BY-SA 3.0) door Faris El-Gwely

(CC-BY-SA 3.0) door Annie Lin

(CC-BY-SA 3.0) door Annie Lin

page 15

Inhoud toegevoegd aan Wikipedia

Anne J. McNeil

Seyhan N. Eğe Assistant Professor of Chemistry

University of Michigan

USA

Cursus naam

Organic Chemistry van Macromolecules, 
Physical Organic Chemistry

Cursus Niveau

Ph.D. cursus, hoewel er ook bachelor studenten deelanem aan de cursus en de projecten

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Scheikunde

Klasgrootte

10–36

Individueel of groepsopdracht

Groupjes van 2–3 studenten

http://education.wikimedia.org/content

Evalueren

Studenten werken in kleine groepjes om een Wikipedia artikel te bewerken dat verband hield met het cursus onderwerp en waarvan nog geen kwalitatief uitgebreid artikel bestond.

Er werd een set minimale verwachtingen opgegeven in de lesopdracht : er moesten ten minste 3 secties moesten worden toegevoegd, alsook 3 illustraties of grafieken en 8 referenties moesten de inhoud ondersteunen. Tijdens de 2e fase het peer-review proces kregen de studenten een vragenlijst die de verwachting kaderden , zoals "Is het artikel geschikt voor lezer zonder voorkennis of onbekend met het onderwerp?" of nog "Is het artikel in staat lezer die dieper op het onderwerp willen ingaan te helpen?" Diezelfde vragen gebruikte de docent om de individuele deelnemers te evalueren, daartoe moest elke student zijn individuele bijdrage rapporteren.

Door de evaluatie ook in secties onder te verdelen (inhoud, cijfers, illustraties, verwijzingen etc) werd een faire structuur opgebouwd om elk artikel te evalueren terwijl elke student een prestatie en bijdragegebonden evaluatie kreeg. Dit vermindert frustratie van de studenten als er iemand een zuinige prestatie levert.

(CC-BY-SA 3.0) door Matthew B. Soellner

page 16

Mijlpalen

Robert Cummings

Director, Center for Writing and Rhetoric Associate Professor of English

University of Mississippi

USA

Cursus naam

Writing 101

Cursus Niveau

Eerste jaars bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Opstel schrijven

Klasgrootte

23

Individueel of groepsopdracht

Beide

http://education.wikimedia.org/milestones

Evalueren

De bedoeling van de lesopdracht is om de studenten vooruit te laten gaan op het vlak van opstellen schrijven. Het leren van het schrijfproces, het aanleren van de vaardigheden als intellectuele exploratie, zoeken en combineren van informatie, argumentatie, de retorische doeleinden, de diversiteit van het publiek. Het gebruik van een effectieve doelgerichte onderzoeksmethode en het produceren van acceptabel wetenschappelijk proza dat de conventies en de verhalende techniek respecteert.

Het werk van de studenten werd beoordeeld op deelname in elke fase van het proces in de opdracht, en een eigen beschouwend essay. Bij elke van de 7 opdracht fasen werd gevraagd van de studenten om een onderzoekje te doen en een kort rapport te schrijven over de dagopdracht. In het beschouwende essay werd van studenten verwacht dat ze een evaluatie gaven in hoeverre het project hun had geholpen om de doelstellingen van de leeropdracht te bereiken. De strategie is om kleine incrementele stukjes tekst te schrijven over de dagtaken, op een wijze dat ze niet afleidde van het globale onderzoeks- en leerproces.

(CC-BY-SA 3.0) door Kevin Bain

page 17

Beschouwende essays

Michael Mandiberg


Associate Professor

College of Staten Island/CUNY

USA

Cursus naam

Geschiedenis van Design en Digitale Media

Cursus Niveau

2e en 3e jaar Bachelors

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Media Studies/Art History

Klasgrootte

22

Individueel of groepsopdracht

Individueel

http://education.wikimedia.org/reflectivepapers

Evalueren

Studenten moesten en korte (2-5 pag.) beschouwend essay schrijven over hun ervaringen met Wikipedia. Deze verhandeling werd geëvalueerd op basis van de grondigheid en diepgang van hun reflectie en waarmee ze over hun ervaring schreven. Dit rapport was een lens waar doorheen hun gehele bijdrage in het project werd beoordeeld.

De opzet van het gehele project was om ongeveer 1200 tot 2000 woorden toe te voegen aan een als beginnetje gekwalificeerd artikel dat betrekking had op de cursus. Er werd van de studenten verwacht dat zij onder meer een infobox maakten, illustraties toevoeegden, en een minimum van 20 relevante referenties en bronverwijzingen.
Hoewel de docent de bewerkingsgeschiedenis kon gebruiken voor de objectieve beoordeling van het werk van elke student, was het belangrijk vast te stellen in welke mate de studenten evolueerden, hoe hun subjectieve zelfbewustzijn en hun perceptie in de loop van het project groeide. Dat was juist de reden geweest waarom de docent gekozen had voor een Wikipedia project. De docent kon die observaties ook vaststellen in de essays die de studenten inleverden: zij hadden zich empowered gevoeld, zij vonden zich beloond om iets te kunnen doen dat bijdroeg aan de gemeenschap om hun heen en het belangrijkste resultaat hun bijdragen waren van de beste kwaliteit die ze hadden geleverd, en ze streefden naar academische eerlijkheid.

(CC-BY-SA 2.0) door Anna M Campbell Photography

page 18

Vijf criteria

Rochelle Davis


Assistent Professor Anthropologie

Georgetown University

USA

Cursus naam

Introductie tot de Studie van de Arabische Wereld

Theorie van cultuur en politiek

Cursus Niveau

Master en 2e-3e jaar Bachelors

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Multidisciplinair

Klasgrootte

20

Individueel of groepsopdracht

Individueel

http://education.wikimedia.org/fivecriteria

Evalueren

Studenten kozen een onderwerp voor het semester, onderzochten het en produceerden of verbeterden een artikel daarover op Wikipedia, daarna schreven ze een onderzoekspaper over hetzelfde onderwerp

Daarnaast moesten ze 5 blog bijdragen schrijven over hun ervaringen in de loop van het semester.

De docent gebruikte 5 criteria voor de evaluatie

1. Visie voor de inhoud : heeft de student zijn materiaal ingedeeld met standpunten in de literatuur en neutraal standpunt? Heeft de student de nodige kopjes in de tekst neergezet

2. Hoeveel moeite heeft de student gedaan om diverse bronnen te consulteren, m.a.w. ging de research verder dan alleen het obligate gegoogle.

3. De wijze waarop de bijdrage werd georganiseerd, op welke wijze werd het materiaal geordend, waren er secties gemaakt? Bleek het aangeboden materiaal relevant? Wat was er tekort?

4. Heeft de student een goed onderbouwd, goed onderzochte bijdrage geleverd, met een neutraal standpunt, welke bronnen werden gebruikt, werden er bronverwijzingen aangebracht, voetnoten? Was de taal grammaticaal correct, volwassen cq wetenschappelijk taalgebruik, overdadig jargon? Was de paragrafen opbouw logisch?

5. Hoe werd er door de student omgegaan met commentaren en verbeteringen door andere gebruikers, door de docent?

(CC-0) door Justin Secor

page 19

Evalueren

Peer reviews

Shamira Gelbman


Assistent Professor

Illinois State University

USA

Cursus naam

Politiek partijen in de USA

Cursus Niveau

Bachelor

Leerdoelen

Schrijfvaardigheden ontwikkelen

Informatie en mediawijsheid

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden

Samenwerking

Wiki bewerken: technische en communicatieve vaardigheden

Discipline van de cursus

Politieke wetenschappen

Klasgrootte

70

Individueel of groepsopdracht

Individueel

http://education.wikimedia.org/peerreviews

Evalueren

Als onderdeel van een groter leerprogramma dat zowel Wikipedia als andere componenten betrok op de leerstof, moesten studenten bestaande Wikipedia artikelen beoordelen en verbeteren over politieke partij organisaties op staatsniveau in de USA.

Het werk van de studenten aan de hun toegewezen Wikipedia artikelen werd tweemaal geëvalueerd een maand in de opdracht en aan het einde van het semester. De 1 maand evaluatie was een zelf-evaluatie van de student over de status en voortgang van zijn werk, en elke student kreeg een klasgenoot toegewezen waarvan hij/zij het werk moest beoordelen. Op basis hiervan gaf de docent feedback in de vorm van een evaluatie en suggesties voor verbetering, op basis van de zelf evaluatie, de peer review en de staat van het werk, aan elke student. De peer review was een geleide oefening in de zin dat studenten een vragenlijst kregen met directe en open vragen om hun beoordeling gestructureerd te laten verlopen.

De docent geeft aan dat de zelf evaluatie en de peer review het beoordelingsproces veel meer inzichtelijk maakt voor de studenten. zij worden actieve deelnemers in het evaluatie proces eerder dan passieve ontvangers. Peer review heeft als bijkomend voordeel dat studenten leren van elkaar zowel inzake aanpak, inhoud en kwaliteit van hun werk.

(CC-BY-SA 3.0) door Cheryl Ball

page 20

Wikipedia gebruiken als een onderwijs hulpmiddel in uw leerprogramma verhoogt de motivatie betrokkenheid en de resultaten van studenten op een significante wijze.

Onafhankelijk onderzoek van de pilootprogramma's toonde aan dat 72% van de studenten een Wikipedia lesopdracht verkozen boven een traditionele opdracht. Studenten waren gemotiveerd en gepassioneerd door het vooruitzicht en het resultaat van een nuttige opdracht met een tastbaar resultaat, het verschil met de wegwerp opdrachten die nooit iemand leest behalve de docent was dan ook zeer goed merkbaar. Wikipedia opdrachten geven studenten een authentieke zelfstandige leerervaring, ze kunnen kunnen het werk delen met hun klasgenoten, vrienden en ouders buiten de school, en ze hebben een tastbaar resultaat om fier over te zijn. Alles student vonden werken met Wikipedia een leuke ervaring. voor herhaling vatbaar.

Klaar om in het Wikiducation.BE project te stappen?

Er bestaan Wikipedia onderwijs ondersteuningsprogramma's in verschillende landen. Vrijwilligers nemen elke dag nieuwe initiatieven, in elk land waar een Wikipedia Education program opgestart wordt zijn er Vrijwilligers om onderwijsinstellingen, docenten en studenten te ondersteunen, om projecten te begeleiden en te ondersteunen.

Voor meer informatie, bezoek

http://education.wikimedia.org http://Wikiducation.be

All images from the Wikimedia Commons are under a CC-BY-SA or public domain license unless otherwise stated. The content contained within is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License v.3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA) or any later version.

The trademarks and logos of the Wikimedia Foundation and any other organization are not included under the terms of this Creative Commons license. Wikimedia Foundation, Wikipedia, Wikimedia Commons, MediaWiki, Wiktionary, Wikibooks, Wikisource, Wikinews, Wikiquote, Wikiversity, Wikispecies, Wikidata, Wikivoyage and Meta-Wiki are pending trademark registration or are registered trademarks of Wikimedia Foundation.

For more information, please see our Trademark Policy page, http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy.

For other questions about our licensing terms or trademark policy, please email legal@wikimedia.org