GLAM/Faifaitaki/Fale taupau koloa Tropen

This page is a translated version of the page GLAM/Case studies/Tropenmuseum and the translation is 100% complete.

Ko te Fale taupau koloa Tropen i Amesitetāme e kau ki te Fale fakapule'aga o te 'u kogame'a māfana (KIT). E lahi te 'u fa'ahiga koloa mai te 'u fenua kehekehe e ina taupau. Ko te faka'amu o te KIT ke fakahā ai na'i 'u koloa o te 'u fenua masiva i he fale taupau koloa fo'ou. E faiga'i e te fale ke fakamatala ai te hisitolia o te 'u koloa e ina taupau.

Fa'ahiga paaki ne'e foaki mai e te fale taupau koloa Tropen
Fakafehu'i o Susanne Ton mai te fale taupau koloa Tropen i Amesitetāme

Ne'e faka'ui e te fono gaue o te Vikimetia i Holani ki te fale taupau koloa Tropen ke vaevae ana koloa i te Vikipetia mo te Commons pea ne'e fiafia aupito mo fia kau ki te gaue aeni.

'Uluaki mu'a

E lahi te 'u koloa mai Itonesia e taupau e te fale taupau koloa Tropen o lau ki te 100.000 ape tona ma'uhiga. 'Uluaki mu'a, ne'e fai kamata te gaue aki te haha'i Maroon i Suliname. Ne'e tautonu te gaue aeni aki te fakahāhā koloa lahi ne'e tulikaki mai Novepeli 2009 ki Maio 2010. Ne'e gaue te haha'i o te Vikimetia ke fakakātoā te 'u pāsina e talanoa ki te kau Maroon i te Vikipetia pea nātou vaevae i te neti mo paaki e 2000 mai Suliname. Ne'e hoko atu te gaue aki te fa'ufa'u o pāsina e 100,000 mai Itonesia i te Commons.

Tona ma'uhiga

Ne'e logo atu pe e te kau gaue o te Vikimedia Itonesia e tohitohi ānai mo ni ki'i kupu fakamatala o te 'u paaki i te lea fakaholani, pea faiga'i e nātou ke fakaliliu fakaitonesia mo te 'u kupu aia ke mahino ki ai te haha'i o tanātou fenua. Ne'e ko he tahi faigamālie ke sivi te 'u higoa ne'e tohi, o hage lā ko te 'u higoa faka'āfea o ihi kolo i te temi ae ne'e kei fakalogo Itonesia ki Holani. Ko he tahi gaue e kei toe ke fai, ko te tohi o te 'u higoa o te haha'i e tu'u i te 'u paaki, o hage ko tona fai e te kau gaue o te GLAM i Siamani.

Tona ma'uhiga ki te haha'i o te Vikipetia

Ne'e ko te faigamālie aeni mo te fale taupau koloa Tropen ne'e ma'uhiga he ne'e foaki mai ni paaki e 'ata'ata lelei. Ne'e ko te faka'amu ke toe fa'u mo te 'u paaki ne'e kua āfea pe maumau e te Vikimetia. Kua lelei lā ihi paaki pea kua faka'aoga'i mo fakahāhā aki te gaue ne'e fakahoko. Ko te tahi gaue ma'uhiga ne'e ko te fakaliliu o te 'u fakamatala o te 'u paaki ki te lea fakapilitania pea mo tana faka'aoga'i i te pāsina o te Vikipetia.

E ma'uhiga te 'ata'ata lelei o te 'u paaki ne'e toe fa'u pea e fakafeta'i ki ai te fale taupau koloa Tropen. Ne'e kole kia Durova ke gaue ki he fai fakamatala o te talatuku itonesia pea ne'e meta 15 te 'u paaki ne'e ina fakapipiki i he paaki TIFF ne'e 992 MB tona mamafa. Ne'e ko he gaue matalelei ne'e fakahoko e Durova pea mo te pule taki o te fale taupau koloa Tropen.

Te hoko atu kia koutou e mamana ki te fa'ahiga gaue aeni

  1. Kumi e tahi i tau fale gaue e ina taki ānai te 'u felogo'i mo te Vikipetia
  2. Paui ki te kautahi Vikimetia o felogo'i mo he tahi e lava tokoni atu
  3. Vaka'i te pāsina: Fai tokoni ki te kaiga e gaue i te potu o te 'u koloa fakafenua
  4. Vaevae tau gaue mo mātou pea ke tuku mai au manatu

Pāsina kehe