പ്രധാന താൾ

This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 60% complete.
"എന്താണ് വിക്കിപീഡിയ?" ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ സബ്ടൈറ്റിലുകൾ ഉള്ള സ്പാനിഷ് വീഡിയോ.

ഔട്ട്റീച്ച് വിക്കിമീഡിയ വഴി.

Outreach wiki serves as a home for several outreach and collaboration initiatives. It's a bookshelf, a collection of best practices, and a coordination point for any activity that is directed to the public, to cultural institutions, or to education programs.

Our mission is to recruit and support new Wikimedians and to build strong relationships with cultural and educational partners. We need your help in making this collaborative platform bigger, better, and more useful. There's plenty to do.


ഗ്ലാം

This project works with galleries, libraries, archives and museums to bring cultural content online.

വിദ്യാഭ്യാസം

The Wikimedia Education Portal connects people who use Wikipedia and related projects in education throughout the world.